Gerhard Thornholm

Gerhard Tornholm fra Porsgrunn er 83 år gammel, men alder er tilsynelatende ingen hindring for et stort engasjement for Redd Barna. Da han hørte at en gruppe enslige flyktninger skulle bosette seg i byen, kunne han ikke sitte stille og se på. Sammen med styrekollega Vidar Oterkiil i Porsgrunn Redd Barna tok han kontakt med kommunalsjef Ingrid Kåss, som på sin side ble svært glad for at noen ville bidra til at tenåringene får en god start på livet sitt i Norge.

Byrådet hadde vært litt redde for reaksjoner fra naboene i området hvor ungdommene skal bo, men ble lettet da Redd Barna viste engasjement. Kommunalsjef Kåss satte de engasjerte herrene fra Redd Barna i kontakt med prosjektleder i Barnevernet Marit Meder, og sammen skal de finne en god vei for ungdommene.

Hjelper kommunen med integreringen

– Vi i Redd Barna har lenge vært opptatt av at flyktningbarn i denne situasjonen skal bli tatt hånd om av barnevernet. Når Porsgrunn kommune nå viser et slikt initiativ, vil vi vise takknemlighet tilbake ved å engasjere oss, sier Gerhard Tornholm.

Foto: Redd Barna
Her arrangerer frivillige i Redd Barna fredsarrangement på Løren transittmottak. Gerhard Tornholm blir glad når han ser unge mennesker engasjere seg som frivillige på denne måten.

Og nå ser det altså ut til å bli et flott samarbeid mellom kommunen og de frivillige fra Redd Barna.

– Vi ønsker at Redd Barna skal være en medlemsorganisasjon, og da må vi jo ta konsekvensen av det, sier idealisten Tornholm, før han legger til at Porsgrunns Dagblad er i gang med å lage en større sak om det flotte initiativet.

Oppfordrer til ungt engasjement

Men noe fokus på seg selv vil han ikke ha.

– Det viktigste er at ungdommene får det best mulig, og dessuten håper vi at vi gjennom dette får etablert en Press-gruppe i Grenland. Ungdommene vil jo gjerne møte mennesker på sin egen alder. Vi trenger noen til å ta over staffettpinnen, sier han.

Siden 1947 har Gerhard Tornholm drevet hjelpearbeid og innsamling til barn gjennom blant andre Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Hans engasjement er en inspirasjon til andre frivillige. Og måten han går fram på i møte med kommunen kan tjene som eksempel til andre lokallag om å være proaktive i møte med politikere og kommunale ledere.