Foto: ILLUSTRASJON: Karin-Beate Nøsterud
Det er 51 krisesentre i Norge. I løpet av 2009 hadde 1734 barn et eller flere overnattingsdøgn på krisesentre sammen med sin mor. Halvparten av barna var i alderen 0-5 år.

Aktivitetene er et pilotprosjekt hvor Redd Barna har fått midler fra Holst legat til å drive besøkstjeneste til barn som oppholder seg på to krisesentre i Norge. Dette som et ledd i å gjøre hverdagen mer forutsigbar og for at barna skal få et verdifullt avbrekk i hverdagen.

Besøksgruppa består av 12 frivillige fra Redd Barna Trondheim som samarbeider med Redd Barnas regionkontor i region midt og Trondheim kommune.

Etter flere møter mellom barneansvarlig ved krisesenteret og de frivillige er mange aktiviteter planlagt, og det har vært fokus på gode retningslinjer, sikkerhet og fordeling av ansvar.

Fornøyde barn og fornøyde frivillige

Under første aktivitet var det viktig for de frivillige å skape tillit hos barna og bli kjent med dem. Det var morsomme timer med lek og frukt til lunsj, og både barna og de frivillige var fornøyde etter runder med boksen går, stiv heks og klatring i lekeapparater.

- Jeg synes det har vært bra jeg, sa en av guttene på spørsmål om hvordan det var å ha frivillige fra Redd Barna på besøk.

- Det har gått veldig bra i dag, og det har vært morsomt! Vi er litt nye innen dette feltet, så det blir litt learning by doing men vi gleder oss til å ha flere aktiviteter fremover, sier lederen av Besøksgruppen.