Foto: Redd Barna/Kristian Landsgård
Alexander Helland, Torkel Tysdal og Olav Øverli er "nettvettere" i Trondheim, og er klar for å spre budskapet om trygg nettbruk til barn og foreldre.

Informasjonsarbeid om nettvett utgjør en viktig del av Redd Barnas arbeid for å sikre barn og unges beskyttelse på nett.

Det lokale informasjonsarbeidet står de frivillige i Redd Barnas nettvettkorps for - de tilbyr gratis nettvettforedrag for barn og foreldre over hele landet.

- Barn og unges medievaner endrer seg fort, så det er viktig å holde seg oppdatert. På den årlige nettvettsamlingen kan våre frivillige oppdatere seg på ny og aktuell forskning, dele erfaringer og la seg inspirere av hverandre til videre engasjement for trygg nettbruk, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barnas nettvettsatsning.

På europatoppen

I tillegg til erfaringsutveksling mellom de frivillige, ble det på samlingen satt fokus på en rekke aktuelle tema. Elizabeth Staksrud fra Universitetet i Oslo presenterte funn fra det europeiske forskningsprosjektet EU Kids Online II. Prosjektet har kartlagt nettbruken til barn og unge mellom 9-16 år, og viser blant annet at norske barn er Europas mest aktive nettbrukere, og over gjennomsnittet kompetente nettbrukere.

Samtidig viser også tallene at norske barn skårer høyt på "risikoatferd": 23 % av alle norske barn melder at de har hatt en ubehagelig eller opprørende opplevelse på nettet i løpet av de siste 12 månedene, mens 43 % oppgir at de har sett potensielt skadelig innhold på nett, som pro-anoreksi sider, hatsider og selvmordssider.

Foto: Redd Barna/Kristian Landsgård
Tor-Andre Breivikås holder innlegg om informasjonssikkerhet.

Aktuell kunnskap

Nettmobbing, bytte og salg av sex blant unge gutter og informasjonssikkerhet ble også belyst av inviterte foredragsholdere.

- Når vi er på nett etterlater vi digitale spor, og dette kan gi trusselaktører mye informasjon, forteller Tor-Andre Breivikås, som har lang erfaring med digital etterforskning i politiet.

Han råder voksne om å gå foran med et godt eksempel:

- det handler om å ha kontroll og være kritisk til hvilken informasjon man legger ut, og arbeide med å overføre den holdningen til barn.

Fornøyd med utbyttet

Deltakerne er veldig godt fornøyd med utbyttet etter årets nettvettsamling. En av dem er Torkel Tysdal, frivillig i Trondheim:

- Samlingen var knallbra! Når en kan høre hvordan erfarne nettvettere deler erfaring og gleder ved å holde foredrag, blir en mer engasjert til å gjøre det selv. Også det å få presentert nye forskningsfunn gjør at man føler seg mer beredt på å selv dra ut og holde nettvettforedrag.

Ønsker du å engasjere deg for trygg nettbruk? Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor.
.