Men hva gjør man for å få slutt på dette? Redd Barna har gjort to viktige grep;

  1. Jobbet for å etablere internasjonale kjøreregler for hvordan stater skal beskytte skoler og skoleelever
  2. Støttet skoleprosjekter hvor lærere, elever og myndigheter involveres i å gjøre skolene sine så trygge som mulig.

En realitet i 2015

Deklarasjonen om trygge skoler eller Safe Schools Declaration ble en realitet i 2015. Den viser at det er mulig å få land til å bli enige om felles retningslinjer for å beskytte skoler og elever mot angrep. Etter at Norge og Argentina tok initiativ til å utarbeide deklarasjonen i 2015 har 69 stater sluttet seg til arbeidet og flere kommer til. Det var en stor seier at Frankrike signerte i vår, og nå håper vi at viktige land som Tyskland og Storbritannia også blir med på laget. Jo flere som signerer, jo viktigere og mer anerkjent blir deklarasjonen. Og det blir mindre stuerent å drive angrep på skoler.

Trygge fredssoner

Redd Barna har støttet skoler i Den demokratiske republikken Kongo og de Okkuperte palestinske territoriene gjennom prosjektet «Schools as Zones of Peace» - gjøre skolene til trygge fredssoner. Mange vet ikke at det faktisk ikke er greit å bruke skoler til militære formål eller angripe skoler – derfor er bevisstgjøring en viktig del av prosjektet. Sammen kartlegger elever, lærere og lokalsamfunn hva det er som gjør skolen utrygg – og sammen finner de løsninger for å gjøre det tryggere. I Palestina har man blant annet innført kameraovervåkning rundt skolene og barn har fått opplæring i hvordan man best kommuniserer med militære og kommer seg igjennom sjekkpunkter.

 

Foto: Hanne Bjugstad / Redd Barna
Redd Barnas generalsekretær Tove Wang har snakket varmt for at skolebarn skal beskyttes fra vold og konflikt.

Kan si nei

I Den demokratiske republikken Kongo har det lenge vært et problem at militære grupper eller regjeringsstyrkene bruker skoler til overnatting og for å lage baser, nå har rektorene fått opplæring og er bevisst på at de kan si nei når militære kommer og ber om å få bruke skolen. Barna rapporterer om at de er blitt tryggere og de mister ikke like mange skoledager som før. Se mer om hva barna sier i den demokratiske republikken Kongo gjennom denne filmen:

https://www.reddbarna.no/ssd?WAF_IsPreview=true

Landsmøtevedtak

Redd Barna er en pådriver for at Safe Schools-erklæringen skal undertegnes og bli kjent i verden. Som oppfølging av landsmøtets vedtak i 2016 om å styrke kontakten mellom de styrende organer, og mellom disse og medlemmene, besluttet hovedstyret og representantskapet felles at hovedstyret vil dele saker som er egnet for debatt / engasjement med medlemmene.