Foto: Redd Barna/Bjørn-Richard Monsen
Maria Amalie holdt foredrag for frivillige i Redd Barna Oslo om sin bok "Ulovlig Norsk".

Maria kommer fra Kaukasus og har levd som flyktning siden hun var 12 år gammel, de siste åtte årene i Norge. Hun og foreldrene har søkt asyl i Finland og Norge og lever nå uten oppholdstillatelse som "ulovlig norsk".

Hennes historie handler om hvordan det oppleves å være flyktning, møtet med asylsystemet og å leve med det uvisse. Møtet med Maria Amelie var arrangert av Redd Barna Oslo som inspirasjon for de frivillige i hovedstaden. Mange av dem jobber nettopp med barn og unge som søker asyl alene eller sammen med familien sin.

- Maria Amelie er et veldig godt eksempel på hvorfor vi bør være frivillige. Folk blir veldig engasjert i hennes situasjon og har lyst til å bidra. Som hun selv sier, hennes historie er bare én. Tenk på alle de andre i lignende situasjon. Maria Amelie har gitt en stemme til de papirløse og hun engasjerer. Det er viktig at folk får vite om dette, synes Tilla Myhre, frivillig i Redd Barna Oslo.

Historien engasjerte

På møtet med de frivillige fortalte og leste Maria fra boken sin, som har vakt mye oppmerksomhet etter at den kom ut i september. Den begynner med bilreisen inn til Norge etter at asylsøknaden i Finland ble avslått og familien hadde fått utreisedato til Russland. Møtet med UDI i Norge ble like mislykket, men da familien på nytt fikk utreisedato, denne gangen fra Norge, mobiliserte vennene til Maria Amelie. På få dager samlet de inn 2000 underskrifter for at hun skulle få bli. Det betydde lite for UDI, men mye for Maria.

- Jeg forsto at jeg ikke er et spøkelse på gjennomreise, jeg er et menneske. Jeg har en plass i livet til vennene mine, fortalte hun.

Selv om det var mye frustrasjon i møtet med asylprosessen, fortalte Maria også om mye støtte fra mennesker som engasjerte seg privat. Hun understreket hvor viktig det var for henne når hun bodde på asylmottak å ha kontakt med en normal verden, og framhevet dette som noe Redd Barnas frivillige på mottak kan bidra med i møte med unge flyktninger.