Derfor styrker vi innsatsen, både i programarbeidet og i det politiske påvirkningsarbeidet. Hovedstyret vedtok i september en policy for likestilling. Det er utarbeidet en handlingsplan og ansatt en likestillingsrådgiver. Slik skal vi nå målet vårt om å være på lag med alle barn.

Like muligheter for jenter og gutter er dessverre ingen selvfølge i verden i dag. Fortsatt er det slik at millioner av jenter systematisk diskrimineres og ikke får innfridd sin rett til skole, helse og beskyttelse. 62 millioner jenter får ikke gå på skole. Flere enn 700 millioner kvinner i verden i dag ble giftet bort før de fylte 18 år – en tredjedel av dem før de fylte 15. Millioner av unge jenter blir gravide altfor tidlig, og de dør fordi de ikke får den helsehjelpen de trenger. Gutter risikerer å bli rekruttert til væpnede styrker eller gjenger. Jenter er ekstra utsatt for menneskehandel og slaveri. 2,6 milliarder jenter og kvinner lever i land der voldtekt i ekteskapet ikke regnes som et lovbrudd.

Redd Barna har lovet å kjempe for at alle barn skal få sine rettigheter innfridd, uavhengig av om de er jenter eller gutter, rike eller fattige, hva de tror på eller hvilket folkeslag de tilhører. Derfor arbeider vi blant annet for å endre lover til det bedre for jenter, vi driver holdnings- og handlingskampanjer for å endre diskriminerende praksis, og vi jobber for at helsetjenester og skole skal være gratis for alle, både jenter og gutter. Vi arbeider også for at skolene skal være trygge.