Foto: Redd Barna
Grete Vandvik er Redd Barnas rådgiver på barns rett til å bli hørt. Her presenterer hun det nye medvirkningsverktøyet på kick off i Region øst.

Tradisjon tro samlet Region øst frivillige i flere aktivitetsgrupper til et felles kick-off møte for å planlegge høstens aktiviteter. Flere grupper var representert, blant annet Ruseløkka skole, Ås mottaksgruppe og flere fra den nyoppstartede gruppe Liaklubben. Disse samlingene er populære og gir gruppene muligheten for faglig påfyll, samt bli kjent med regionansatte og andre frivillige som de kan utveksle erfaringer med. 

Barns medvirkning

Tema for kick-off møtet var barns medvirkning, og Redd Barnas rådgiver på barns rett til å bli hørt, Grete Vandvik, åpnet møtet med en

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 som rulles ut i regionene i høst. Barn og unges medvirkning er et viktig arbeidsprinsipp i Redd Barna og handler om at vi skal la barn og unge delta aktivt og påvirke valg og avgjørelser vi tar på ulike nivå i organisasjonen. 

Medvirkningsverktøyet består av en bok og en plakat, og skal øke kjennskapen til barns medvirkning blant frivillige i Redd Barna. Målet er at frivillige skal ta verktøyet i bruk i arbeid med ulike sårbare grupper barn, som barn på krisesenter, barn på asylmottak, eller bosatte flyktningbarn. 

Barna vet best

- Det er barna som vet aller best hvordan de selv opplever de frivillige aktivitetene. Når barna får påvirke utforming og gjennomføring av aktivitetene bidrar det til å gjøre det frivillige arbeidet enda bedre og mer målrettet, sier Grete Vandvik.                                                                                      
Boken er full av tips og råd til hvordan man kan jobbe med barns medvirkning i aktiviteter og møter med barn, mens medvirkningsplakaten skal brukes som et planleggingsverktøy. 

Med medvirkning i tankene fikk de frivillige et godt utgangspunkt for planleggingen av høsten og mange spennende aktiviteter står for tur. Blant annet kan mange barn og unge glede seg til leksehjelp, teaterforestillinger, tur til Langedrag, klatreparken og hyttetur. Vi gleder oss masse til høstens aktiviteter!

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.