Foto: Redd Barna/ Vegard Eggen
Redd Barna tilbyr gratis nettvettseminar i Oslo 8.-9.februar. Målet er å engasjere frivillige til å besøke skoler for å snakke med barn og voksne om trygg nettbruk. Bildet er fra et tidligere seminar i regi av Redd Barna.

-Vi er glade for å tilby et litt annerledes program i år, sier Elin Langli i Redd Barna, som kan opplyse om at det lørdag 8. februar er internasjonal dag for trygg bruk på nett, den såkalte "Safer Internet Day". Redd Barna skal i forbindelse med denne dagen delta på seminar sammen med frivillige hos organisasjonen Kors på halsen.

I løpet av den andre helgen i februar skal organisasjonen Kors på halsen innlede til samtale og duskusjon sammen med ungdom og fagfolk.

Hvorfor velger unge å iscenesette seg selv på nett, og hvordan gjør de dette? Hvordan kan nettet være en arena for utprøving av roller? Hva skjer når man møte normative og trange kjønnsroller, og ikke kjenner man passer inn selv? Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres under seminaret. 

Oppdatert kunnskap

Redd Barna har i flere år vært opptatt av barns sikkerhet på nett, og dette er et tema som blir mer og mer aktuelt etter som nettet brukes hver dag av barn i alle aldre. I løpet av seminaret berøres mange ulike tema, blant annet skal jurist Sara Eline Grønvold holde et innlegg om et spennende tema fra sin masteroppgave: Foreldre som krenker egne barns personvern på sosiale medier, Nyter barn i Norge et tilstrekkelig godt vern? 

Elin Langli i Redd Barna opplyser om at målet med nettvettseminaret er å gi ny og oppdatert kunnskap om et viktig tema som angår både barn og voksne, samt å dele tanker om hvordan vi kan bidra til å holde gode og inspirerende nettvettforedrag for foreldre og barn.

-Redd Barnas nettvettforedrag er etterspurt i skoler, og både ansatte og frivillige er ofte ute på oppdrag, sier hun, og oppfordrer folk til å melde seg på.

Meld deg på!

-Samlingen i begynnelsen av februar er en fin mulighet for erfarne foredragsholdere til å dele erfaring og kunnskap, samtidig som det også er en mulighet for nye frivillige til å tilegne seg kunnskap om et veldig aktuelt tema. Vi håper mange blir inspirert til å dra ut på skoler å holde foredrag, avslutter Elin Langli i Redd Barna.
 

Du melder deg på seminaret ved å kontakte ditt nærmeste regionkontor, eller ved å henvende deg til Kaja Hegg på Redd Barnas hovedkontor i Oslo; kaja.hegg@reddbarna.no, eller på telefon 22 99 09 00.