For første gang blir samling for frivillige på tre felt avholdt på samme helg. Frivillige fra Infokorpset og Nettvettere skal delta på kurs sammen, samtidig som de separat skal få faglig påfyll fra flere kanter. Helt nye Nødhjelpskoordinatorer skal få viktig kunnskap om feltet, samt møte de andre med samme rolle.

Samlingene er en super mulighet for frivillige fra flere felt til å dele erfaringer, frustrasjoner, tips og råd - samt knytte nye bekjentskap og lære mer om Redd Barnas arbeid på andre felt.

 Her følger litt informasjon om de ulike samlingene.

Råd fra Trygg Bruk-senteret - og litt Sex og Politikk

Foto: Save the Children
Ett av foredragene på nettvettsamlingen omhandler hvordan gi unge kompetanse til å håndtere kommersialisering i det offentlige rom.

Tema på samlingen for nye og gamle nettvettere inkluderer digital mobbing, spillproblematikk og grensesetting på nett samt mye mer. Det blir også god tid til erfaringsutveksling for både regionansatte og frivillige, samt at vi sammen med Infokorpsere vil få kurs i presentasjonsteknikk.

Foredragsholdere er blant annet Pia Lang fra Trygg Bruk senteret, Helene Fellman som har arbeidet med spillproblematikk de siste seks årene og Gry Stordahl fra "Uke Sex, Sex og Politikk". Det blir en spennende helg for alle deltakere!

Er du interessert i å være frivillig på nettvettfeltet og bor i Oslo-området? Du er velkommen på samlingen på Anker Hotell 9.-10.februar! Send en e-post til catharina.borchgrevink@reddbarna.no snarest mulig for påmelding.

Første nasjonale samling for nødhjelpskoordinatorer

Foto: Inge Lie/Redd Barna
Kristin Ingebrigtsen, temarådgiver på Humanitær seksjon i Redd Barna Norge, vil holde ett innlegg på samlingen for nødhjelpskoordinatorer.

Lørdag 9.februar på Anker Hotell blir en historisk dag, da det er første gang det arrangeres et nasjonalt møte for Nødhjelpskoordinatorer. 

Redd Barna ønsker å bli verdens ledende nødhjelpsorganisasjon for barn. Og våre medlemmer har som mål å bidra i dette arbeidet!

Formålet med samlingen er å gi våre frivillige engasjert på nødhjelpsfeltet god forståelse av Redd Barnas humanitære satsing. Det blir både faglig påfyll, samt tid til idémyldring gjennom verksted.

Samlingen er forbeholdt allerede utnevnte nødhjelpskoordinatorer, som er utnevnt av lokallag rundt om i hele Norge. Disse vil delta som representanter for sine lag på samlingen.

Vi håper samlingen vil skape grobunn for gode nødhjelpsaktiviteter i 2013. Vel møtt!

Infokorps

Foto: Redd Barna
Frivillige fra Infokorpset skal blant annet jobbe med klima. Dette er blant annet tema i Redd Barnas flotte nye undervisningsmateriell "Det magiske klasserommet".

Både skolerådgivere og regionansatte gleder seg til Infokorpssamlingen, siden vi skal være sammen med både Nettvetterne og Nødhjelperne under deler av programmet.

De tre hovedtemaene på Infokorpssamlingen i år er klimarelaterte naturkatastrofer (her skal vi være sammen med Nødhjelperne), kvalitet i utdanning og presentasjonsteknikk med fokus på retorikk.

I tillegg skal Infokorpserne få lære litt om trender og tall mht barn og Internett bruk sammen med Nettvetterne.

Du kan fremdeles melde deg på til samling for Infokorpset. Ta kontakt med rachel.peterson@reddbarna.no snarest mulig for fullt program samt påmelding!

Ta gjerne kontakt!

Ønsker du å lære mer om dine muligheter som frivillig i Redd Barna? Du kan lese om vårt nettvettarbeid her, om infokorpset her samt om vårt nødhjelpsarbeid her.

Mer informasjon om frivillig aktivitet i Redd Barna finner du på denne siden. Ta gjerne kontakt med ditt regionkontor hvis du har spørsmål!

Rådgivere og regionansatte på alle tre felt ønsker hjertelig velkommen til en hyggelig helg med faglig påfyll, godt samvær og ikke minst herlig etiopisk middag lørdag kveld!