Foto: Redd Barna / Susanne Rolandsen

Helgen 22.-23. oktober var frivillige i regionen samlet til regionmøte i Tromsø.For lederne av de ulike Redd Barna-gruppene startet regionmøte allerede lørdags formiddag med lederutviklingskurs og ledermøte. Deretter kom resten av de frivillige til Framsenteret hvor møtet ble holdt, og sammen spiste vi god lunsj før regionmøte for fullt satte i gang.

Regionmøte ble åpnet av representantskapsmedlem Kristrun Sigurdardottir med informasjon om representantskapet og deres jobb, samt Redd Barna og region nord. Deretter ble region nord godt kjent med hverandre på tvers av grupper og lokal tilhørighet, gjennom navnelek og andre bli kjentleker, arrangert av Press. For mange var det nok litt overveldende i begynnelsen med mange nye navn, men det hele var svært effektfullt.

 

Foto: Redd Barna / Susanne Rolandsen

Besøk av politiet
Deretter var det tid for fagseminarer. Først ut var politioverbetjent Lise Folkestad, koordinator for vold og overgrep ved Troms politidistrikt. Hun fortalte om hvordan politiet arbeider med overgrepssaker, deriblant hvordan de snakker og jobber med barna, og hva man i kontakt med barn skal se etter. Viktigheten av god kommunikasjon ble særlig dratt fram, og hvor viktig det er å lytte og stille åpne spørsmål. Videre fortalte hun om måten avhørene gjennomføres på, ikke minst; hvor viktig det er å snakke om traumatiske hendelser. Hun fikk mange spørsmål fra våre engasjerte frivillige, så det var tydelig at dette var noe de syns var viktig og interessant

«Det er en grunn til at jeg jobber med dette her, og det er at jeg står på for barns rettigheter. Da må jeg tåle å høre om det her» Lise Folkestad.

Viktig med digital dømmekraft
Deretter hadde Monica Hartviksdatter Jenssen en presentasjon om det å være på nett med barn med digital dømmekraft. Her snakket hun om hvor viktig det er å ha digitale ferdigheter når man ferdes på nett, for å ha en trygg og bra opplevelse i sin hverdag på nett. Her ble publikum utfordret til å reflektere over ulike situasjoner som kan oppstå på nett, noe som viste seg å gi gode og gjennomtenkte svar.

Lørdagen ble avsluttet med dokumentaren «Naken på nett» i forlengelse av presentasjonene vi hadde hatt. Deretter dro vi på hotellet for tacomiddag og quiz.

Klare for kampanjeuker
Søndag ble viet til kampanjearbeid og kreativ tenking. Ane Aamodt fra Redd Barna hadde tatt turen fra Oslo for å fortelle oss om Barna verden svikter, etterfulgt av informasjon om Forstyrringsukene i november. Her fikk de frivillige ikke bare informasjon om tematikken, men også inspirasjon til hvordan de kan gjennomføre kampanjeukene lokalt. De fikk tips om hvordan de kan kontakte media for å få budskapet spredt av journalist Astid Øvre Helland fra, samt informasjon om ordførerdugnaden de kan gjennomføre lokalt. I tillegg fikk alle Redd Barna-gruppene presentert seg selv og sitt arbeid ved å lage flotte veggaviser. Her fikk vi se både stort engasjementet og fantastisk flott kreativitet.

Regionmøte ble avsluttet med god og hyggelig lunsj. Vi håper alle returnerte hjem full av inspirasjon til å ta fatt på Forstyrringsukene, og videre arbeid i region nord.

Vi hadde en fantastisk helg med dere, og håper å se dere igjen til neste regionmøte.