Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Hovedstyremedlemmer på besøk på asylmottaket på Sandmoen.

Hovedstyret fikk se bredden av Redd Barnas arbeid i region midt og fikk godt innblikk i arbeidet. De møtte bredden av både nye og svært erfarne frivillige, som til sammen gjør en viktig innsats innenfor lokale Redd Barna-grupper, for barn i asylmottak og barn på krisesentre. Hovedstyret møtte også samarbeidspartnere fra næringslivet og lokale politikere, der de fikk høre om tverrpolitisk samarbeid hvor partene er opptatt av å finne løsninger. Videre deltok hovedstyret på et seminar med frivillige som bruker av sin tid enten på aksjoner og inntektsbringende arbeid for organisasjonen, eller på barn som er på asylmottak eller på krisesentre. Deres erfaringer bidro til å gi hovedstyret ytterligere forståelse for hvor stor betydning de frivillige har innenfor de ulike satsingsområdene for Redd Barna i Norge. Hovedstyret påpeker at engasjementet viser enda større potensial. De mener at det er positivt med et mangfold i organisasjonen, og at de ser uforløste muligheter for samarbeid på tvers av de ulike aktivitetene og frivillighetsgruppene.