Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Anne Skjulestad er med i informasjonskorpset, og har hatt samlinger på Utviklingshuset siden samarbeidet med Redd barna startet i 2010. Her viser hun bilder og forteller fra Etiopia til barn fra Lindberg aktivitetsskole.

Det var en liten gruppe barn fra Linderud skole som var den siste gruppa ut av elever som kom til Utviklingshuset i vinterferien. Når de kom, hadde Anne Skjulestad allerede hatt samlinger med tre andre grupper barn fra aktivitetsskoler (SFO) i Oslo den dagen.

Redd Barnas informasjonskorps i Oslo samarbeider med Utviklingshuset, som er en møteplass for utvikling og bistand. Utviklingshuset tilbyr gratis pedagogisk tilbud til elever og studenter, og lærer elevene om utviklingssamarbeid og fattigdomsbekjempelse.

Tilbud i skoleferiene

Informasjonskorpset er et korps av frivillige som holder foredrag for elever i grunnskolen. De bidrar til å spre kunnskap om Barnekonvensjonen, Redd Barnas langsiktige utviklingsarbeid og nødhjelpsarbeidet. Redd Barna tilbyr skoler i Norge undervisningsmateriell, besøk og foredrag til elever og lærere.

Foto: Redd Barna
Mange forbinder Etiopia kun med tørke og matmangel. Etiopia blir med jevne mellomrom rammet av tørke, men landet har også frodige marker og grønne sletter.

Aktivitetsskoler i Oslo kan også besøke Utviklingshuset i høstferien, vinterferien og den siste uken av sommerferien. Samarbeidet med Utviklingshuset startet i 2010. Anne Skjulestad er med i informasjonskorpset, og har hatt samlinger på Utviklingshuset siden starten.

- Jeg er også med i lokallaget til Redd Barna i Oslo. Til vanlig jobber jeg som sykepleier i barnekirurgi på Rikshospitalet. Det er godt å kunne jobbe med friske barn også. I fjor var jeg med på infokorpsturen til Etiopia, og det var en sterk og lærerik reise, sier Anne.

Det er NORAD som finansierer reisen til infokorpset, og utviklingen av materiellet. Dette er en del av NORADs infostøtte til økt nord-sør-kunnskap.

Tema: Etiopia

Gruppen fra Linderud skole er Annes siste gruppe den dagen. De går i tredje klasse.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Anne Skjulestad trives som medlem av Redd Barnas infokorps. Ønsker du å få vite mer om infokorpset, og se om du vil være med på å spre Redd Barnas budskap i ditt nærmiljø, send en e-post til infokorps@reddbarna.no.

- Jeg trives med å jobbe med de små barna. Det er veldig fint å snakke til små grupper med barn, da blir alle barna hørt.

Vanligvis reiser Anne rundt på skoler og holder foredrag. I Oslo er det skolene selv som melder sin interesse, og det er mulig for skoler over hele landet å kontakte Redd Barna for å få besøk av informasjonskorpset.

I dag er temaet Etiopia. Anne starter med å spørre barna hva de vet om Etiopia. Den eneste gutten i gruppen svarer:

- Jeg visste noe, men det har jeg glemt. Jo, vent, de har stjerner på flagget!

Anne viser bilder, og forteller barna at i motsetning til hva mange tror, er det ikke tørt overalt i Etiopa. Bildene viser frodige marker og grønne sletter.

Foto: Redd Barna
Radie er åtte år og går på skolen. I Etiopia går ni av ti barn på skolen, men kvaliteten på undervisningen varierer veldig. Mange barn blir også nødt til å slutte på skolen fordi de må jobbe for å hjelpe familien.

Ivrige barn

På et bilde er det en liten jente som smiler.

- Dette er Radie. Hun er åtte år og går på skolen. I Etiopia går ni av ti barn på skolen. Redd Barna prøver å hjelpe ved å gi barna skoleuniformer, og ved å pusse opp skoler. Redd Barna gir også skolemateriell til barna, sier Anne.

Så viser hun en film fra et klasserom i Etiopia, hvor barna lærer å telle i kor. Barna fra Linderud synes det er veldig mange i klasserommet, og at de etiopiske barna bråker.

- I Etiopia kan det være over 50 barn i en klasse, forteller Anne.

- Oi, sier en av jentene. – I min klasse er vi bare 16.

Anne forteller videre, og barna lytter oppmerksomt, og kommenterer ivrig på det de ser.
Etter at de har hørt om Etiopia og barns rettigheter, overtar Utviklingshuset gruppen. En ansatt hos Utviklingshuset gir barna en omvisning, og barna får spille nord-sør-spillet og gjøre nord-sør-aktiviteter. Spesielt synes de det er gøy å ta bilde av seg selv med en tekst om barns rettigheter, og se det på en storskjerm etterpå.

Ønsker du å få vite mer om infokorpset, og se om du vil være med på å spre Redd Barnas budskap i ditt nærmiljø, send en e-post til infokorps@reddbarna.no.