Foto: Redd Barna
Magnar Sannes organiserer kast på boks.

Fagerholtdagen 7. juni 2017.

Foto: Redd Barna
Nina Tanggaard Lomeland holdt appell fra Redd Barna.

Redd Barna var invitert, for skolen ønsket å gi alt overskuddet til vår organisasjon. Nina Tanggaard Lomeland fra Redd Barna region sør holdt en flott appell inne i gymsalen der mange var samlet. Vi var også tre frivillige fra Redd Barna Kristiansand som stilte opp med aktiviteten «Kast på boks». Her var det kø hele ettermiddagen for å få være med, og alle fikk en liten premie fra kontoret. Det var skikkelig gøy både for barna og for oss å være med på dette, så dette blir vi frivillige gjerne med på igjen! Vi hadde også en stand med det flotte undervisningsmateriellet vårt. Mange av elevene hadde tydelig kjennskap til Rettighetsslottet og mye av det andre gratismateriellet vi tilbyr skolene. Det ble lagt merke til at vi fra Redd Barna var der, og noen av barna sa at de var litt spente på hvor mange penger Redd Barna ville få. Det var vi også…

Sluttsummen ble annonsert fredag 23.juni. Da var hele Fagerholt skole samlet til sommeravslutning med elevunderholdning. Vi kom litt tidlig, så vi fikk med oss slutten: moro å se engasjerte barn i ilden. Så gikk rektor på scenen og introduserte oss for å takke skolen og barna for den flotte innsatsen. De var veldig spente på beløpet, kr 20 215! Det ble vill jubel da vi fortalte det. Elevrådsleder og rektor fikk diplom fra Redd Barna – og vi blei loset glade og fornøyd ut.

Hilsen Olaf Ugland, Magnar Sannes, Tor Tanggaard og Åse Rostvåg
Frivillige i Redd Barna Kristiansand

Foto: Redd Barna
Til slutt fikk barna diplom og premier.