Foto: Rebecca Jafari/Redd Barna
Åpningen av utstillingen var godt besøkt, og mange av de oppmøtte satt igjen med sterke inntrykk.

- Jeg vil med denne utstillingen blant annet få frem at barn på asylmottak er akkurat som alle andre barn. Men det er barn som lever i en veldig spesiell livssituasjon, sier Jafari.

Marte Løvik er leder av Oppvekstkomiteen i Trondheim kommune, og innledet sin åpningstale med:

- Gratulerer til Redd Barna, dette er en kjempefin utstilling!

Til enhver tid er det 4000 barn som bor i norske asylmottak. Ved våren 2013 hadde ca. 1000 barn bodd i mottak i over tre år. Marie Uhlen Maurset, leder av Redd Barna Trondheim, har jobbet frivillig på asylmottak. Hun kjenner at utstillingen berører henne. Hun er veldig glad for at fotoutstillingen nå har kommet til Trondheim.

Først og fremst barn - kampanjen

Foto: Hans Bjørstad
På Barnekonvensjonens bursdag 20. november fikk elever fra Ila skole se utstillingen, og høre fotograf Rebecca Jafari fortelle om barns rettigheter og om hvordan det er å bo på asylmottak.

Utstillingen er en del av Redd Barnas kampanje, som også het ”Først og fremst barn”. Janne Raanes er leder i Redd Barnas Norgesprogram og sier hvorfor det er viktig å få frem at også denne gruppen er helt vanlige barn:

- Kampanjen og utstillingen er ment å være en motvekt til en stereotyp fremstilling av barn på mottak. Ved å se det enkelte barn og å få frem at de er helt vanlige barn. Hensikten, fortsetter Raanes, er å motvirke at folk skal rettferdiggjøre at denne gruppen barn ikke har de samme rettighetene som norske barn.

- Jeg håper denne utstillingen er med å motarbeide dette ved å gjøre folk berørt, avslutter hun.

La barns stemme bli hørt

Foto: Hans Bjørstad
Mange skoleklasser har allerede vært innom utstillingen, og det er åpent for forbipasserende frem til 5. desember.

Utstillingen kommer til å få besøk av en god del skoleklasser, men er også åpen for forbipasserende. Besøkende kan gå innom Olav Trygvassonsgate 19 fra kl. 12:00 – 18:00 hver dag frem til 5. desember.

Tirill Sjøvoll var kampanjeleder for kampanjen og mener, etter å ha opplevd et stort oppmøte på åpningen, at det er et stort engasjement og interesse for dette feltet i Trondheim.

Marte Løvik får også frem hvor viktig det er at barn får leke.

- Det er gjennom denne måten barn får utvikle sitt forhold til verden, sier hun. Løvik mener at utstillingen får frem hva som er viktig for denne gruppen barn.

- Utstillingen hjelper oss til å sette oss inn i hvordan barna på asylmottaket opplever ventetiden som hverdagen består av. Denne utstillingen er med på å få barnas egen stemme til å bli hørt.

Fotoutstillingen engasjerer

Foto: Redd Barna
Tirill Sjøvoll, som var kampanjeleder for Først og fremst barn, var imponert over oppmøtet og tror det er mye engasjement for flyktningbarns rettigheter i Trondheim.

Berit Berg har forsket på flyktningrelaterte spørsmål siden 80 – tallet, og jobber nå på NTNU ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekter om barn på asylmottak – både de som kommer alene og de som kommer sammen med foreldre. Hun skal nå i gang med en større studie av levekår for asylbarn.

- Det er viktig at folk engasjerer seg i denne saken, dette er en svært sårbar gruppe. Hun poengterer at også foreldrene kan bli preget av dette, og at dette kan gå utover omsorgen for barna.

Mette Fjellheim er en av de besøkende som lot seg inspirere av utstillingen:

- Lurer på om det kanskje er dette jeg vil bruke masteren min til. Hun er nå inspirert til å bruke kunstfag som teater, musikk, forming og så videre som terapiform for barn på asylmottak.