Foto: Catharina Borchgrevink/Redd Barna
Mange av de frivilige fikk smake etiopisk mat for første gang. For noen ble det litt sterkt, men godt!

Årets nasjonale Infokorpssamlingen ble i år holdt samtidig som den nasjonale Nettvett-samlingen og en samling for Redd Barnas nødhjelpskoordinatorer.

- Det at flere av våre frivillige som jobber med informasjonsarbeid og som ofte jobber veldig selvstendig var samlet på en plass, gjorde at de fikk danne et større nettverk, sier Rachel Peterson som sitter i Redd Barnas skoleteam.

Infokorpserne lærte om tall og trender blant barn og ungdommer på nett sammen med Nettvetterne og fikk en grundig introduksjon til klimahendelser og naturkatastrofer sammen med nødhjelpskoordinatorene.

Nyttig i mange sammenhenger

På søndag fokuserte Infokorpserne på retorikk og hvordan være en god foredragsholder.

- Dette var min første Infokorpssamling og jeg likte spesielt godt kurset i retorikk, forteller Kaja Høydahl, Infokorpser fra region nord.

- Vi lærte om de syv grunnsteinene i retorikk og det er noe jeg kommer til å bruke ikke bare i Infokorpssammenheng, men også som student, i praktikant jobben i Amnesty og sikkert flere plasser fortsetter Kaja.

Foto: Catharina Borchgrevink/Redd Barna
Per Leidenfelt holdt lærerikt kurs i retorikk for nettvettere og infokorpsere.

Etter to fine dager i Oslo er Redd Barnas Infokorpsere klare til å ta budskapet om barns rettigheter ut i mange norske skoler og barnehager.

Spennende tema

Frivillige på nettvettfeltet hadde også to fullpakkete dager med spennende foredrag. Eksterne foredragsholdere som forfatter Janne Aasebø Johnsen og Pia Lang fra Medietilsynet fokuserte på digital mobbing, i en god kombinasjon av tall, trender og høytlesning fra KKGID og KKGID 4EVER.

Helene Fellman pratet entusiastisk om viktigheten av å fokusere på å prate med barna – ikke kun krangle på tidsbruk på for eksempel dataspill. Mange av de frivillige syntes dette var veldig interessant.

Gode samtaler

Foto: Catharina Borchgrevink/Redd Barna
Hélène Fellman snakket om spillproblematikk, og satte igang diskusjon om verdikonflkt vs. tidskonflikt.

Det var god tid til diskusjon, og erfarne nettvettere delte gladelig av sine erfaringer med helt ferske frivillige på feltet. Diskusjonene fortsatte rundt bordene på Mama Africa, hvor det ble servert herlig etiopisk mat.

På søndagen deltok nettvetterne på kurs i retorikk, hvor de ble utfordret på å spisse mål og budskap med nettvettforedrag.

Gry Stordahl fra Uke Sex, Sex og politikk fikk avslutte samlingen med fokus på unge og seksualitet, hvor deltakerne fikk reflektere over egne tanker rundt temaer som for eksempel kroppspress.

Herlig med faglige diskusjoner

Foto: Catharina Borchgrevink/Redd Barna
Frivillige ga tilbakemelding på samlingene ved bruk av evalueringshjul.

Evalueringsskjemaet tyder på at helgen var vellykket, både faglig og sosialt. Rådgiver på nettrelaterte overgrep Kaja Hegg var svært fornøyd:

- Det er så engasjerende å møte fantastiske frivillige som bidrar med faglig innspill og gode diskusjoner! De gjør en viktig jobb, og vi setter stor pris på deres bidrag til Redd Barnas arbeid. Jeg gleder meg allerede til neste samling!

Klare til innsats

Samlingen for nødhjelpskoordinatorer var også vellykket. Det var første gang disse var samlet, og til sammen deltok 13 stykker fra alle regionene. Det var en svært nyttig og lærerik samling, med gode diskusjoner!

Amber Khan, regionleder Region Øst, har hovedansvar for nødhjelp i medlemsseksjonen og var godt fornøyd med helgen:

- Det blir spennende å se hvordan vi sammen kan gjøre en mer målrettet innsats på nødhjelp i medlemsseksjonen, sier Khan.

For mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg som frivillig på disse feltene, kontakt ditt regionkontor.