Foto: Redd Barna/Siri Wangen
Nadia Brahimi, Catrine Berg og Karianne Larsen er alle engasjerte jusstudenter som brenner for barns rettigheter.

Leder i Fagforumet i Bergen, Nadia Brahimi, startet årets seminarrekke på torsdag med et lenge etterspurt tema. Hvordan man skal forholde seg til taushetsplikten når man jobber så tett med sårbare barn er et svært viktig tema å repetere jevnlig for både nye og gamle frivillige.

Seminaret ble holdt av Jussgruppen i Bergen, en gruppe som jobber med å utvikle ett hefte til bruk av de frivillige i samarbeid med ansatte i Redd Barna. Gruppen består av tre jusstudenter ved Universitetet i Bergen, Nadia Brahimi, Karianne Larsen og Catrine Berg. De har alle tre bakgrunn fra frivillig arbeid hos Redd Barna, men dannet gruppen for et år siden da de ønsket å jobbe enda mer spesifikt med barns rettigheter og det juridiske innenfor Redd Barnas satsningsområder.

Juss og paragrafer kan være vanskelig å sette seg inn i og forstå, derfor ønsker Jussgruppen å gjøre informasjonen tilgjengelig og knyttet taushetsplikten sterkt opp mot de daglige utfordringene de frivillige møter.

Foto: Redd Barna/Siri Wangen
De frivillige fikk god tid til å sette seg inn i informasjonen og komme med tilbakemeldinger.

Kunnskapsbygging i Bergen

21 frivillige fra Bergen Bosatt, Bergen Aktiv og Besøksgruppen var til stede for å lære mer om hvordan de skal forholde seg til taushetsplikten i arbeidet sitt. Samtidig som de frivillige fikk svar på mange spørsmål, ble det også tid til tilbakemeldinger på heftet. Seminaret varte i litt over en time, men det ble fort klart at økten kunne vart mye lenger.

Fagforumet holder mellom fire og fem foredrag i semesteret, alle rettet mot kunnskapsbygging av medlemmer og frivillige i Redd Barna. Neste fagseminar kommer 17. februar og vil bli holdt av Marit Netland, førsteamanuensis ved høgskolen i Bergen, institutt for sosialfag og vernepleie. Hun skal snakke om påkjenninger og psykiske reaksjoner i forbindelse med militær konflikt og flukt; kunnskap fra forskning på bosniske flyktningbarn i Norge og palestinske barn som vokste opp under den første Intifadaen.

Både gamle og nye frivillige er hjertelig velkommen, ta gjerne kontakt med regionkontoret for mer informasjon.