Foto: Redd Barna
Kaja Hegg syntes Redd Barnas medlemmer og frivillige gjør en viktig innsats på voldsfeltet.

Kampanjen Vennligst Forstyrr!, som ble avslutter i 2010, hadde som mål å øke åpenheten om at barn utsettes for vold og overgrep, samt bevisstgjøre om viktigheten av å si ifra ved mistanke om at barn blir utsatt for vold eller overgrep.

Redd Barna ønsker et fortsatt fokus på barns rett til en barndom uten vold og overgrep, og medlemmer og frivillige bidrar til dette blant annet under forstyrringsukene. Kaja Hegg, rådgiver nettrelaterte overgrep i Redd Barnas Norgesprogram, sier følgende:

-  Våre frivillige gjør en fantastisk innsats for å bryte tausheten som hindrer voksne i å hjelpe barn som utsettes for vold.

I uke 22 og 23; fra 27.mai til 9. juni, vil Redd Barnas frivillige være synlige i store deler av landet gjennom ulike aksjoner, markeringer og leserbrev med fokus på et svært viktig budskap:

Alle voksne har et ansvar for å melde fra hvis de er bekymret for hvordan et barn har det hjemme!

Hva skjer, når og hvor?

Foto: Abup-bloggen
Bor du i Trondheim kan du gå innom Vår Frues Kirke for å se utstillingen Hvis klær kunne fortelle 2 i uke 22.

Små og store arrangementer er planlagt mange steder, og oppdateringer på hva som skjer vil komme på Medlemsportalen samt på Facebook. Her kommer en liten smakebit av hva som skal skje:

 «Hvis klær kunne fortelle 2», en utstilling med fokus på vold mot barn i hjemmet, stilles ut i Vår Frues Kirke i Trondheim i hele uke 22. Ungdom fra lokale ungdomsskoler blir invitert til miniseminar med Øyvind Aschim og Tonna Brix på åpningsdagen 27. mai, og det vil være flere arrangementer i kirken denne uken. 

Fauske lokallag har invitert til fagseminar for kommunalt ansatte som jobber med barn og unge den 30. mai med tema «Vold i nære relasjoner», med innlegg fra blant annet Krisesenteret i Bodø og politi.

I Oslo blir det barnerettighetsfrokost 29.05 med fokus på meldeplikt, samt at Oslo lokallag samarbeider med et somalisk kvinnenettverk om et dialogmøte med lokalt barnevern. 

"Sinna Mann" og ordførerdugnad

Foto: Redd Barna/Norsk Filminstitutt
Filmen og undervisningsopplegget som tilhører "Sinna Mann" skal tas i bruk på skoler i Region Sør under årets forstyrringsuker.

På flere skoler i Region Sør skal det gjennomføres undervisningsopplegg for barn og unge med animasjonsfilmen «Sinna Mann», som handler om en gutt som opplever vold i hjemmet. Tegninger fra tidligere opplegg med elever vil bli stilt ut blant annet i Målselv, Tromsø og Kristiansand.

Ordførere i mange kommuner vil også høre fra våre frivillige. Redd Barnas ordføreropprop, som forplikter kommunen til å arbeide aktivt for å styrke barns rettigheter samt styrke kompetansen i hjelpeapparet i kommunen, har blitt signert av mange ordførere - men hva har faktisk blitt gjort? Vi oppfordrer frivillige til å ta kontakt med sin ordfører for å høre om tiltak har blitt satt igang.

Det er mange ordførere som enda ikke har signert, og Stryn lokallag har allerede i forkant av forstyrringsukene fått sin ordfører til å signere. Har din ordfører signert? Les mer om ordførerdugnaden, og sjekk status for din kommune!

Hva kan DU gjøre?

Selv om ditt lokallag eller aktivitetsgruppe ikke har planlagt en forstyrringsaktivitet, kan dere bidra på andre måter. Leserbrev med fokus på ordførerdugnaden sendes snart ut, og forhåpentligvis vil mange lokale, regionale og nasjonale aviser trykke leserbrev signert Redd Barnas lokallag og aktivitetsgrupper.

Ta ellers kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon dersom du ønsker å engasjere deg rundt dette viktige temaet og bidra til at ditt lokalsamfunn får bedre kunnskap om hva de kan gjøre dersom de mistenker at et barn de kjenner blir utsatt for vold eller overgrep. Det er ikke et krav om å være fast frivillig for å spre kampanjebudskapet om at vi må forstyrre!

Dette var kun en smakebit – følg med på Medlemsportalen for oppdateringer i uke 22 og 23, og ta gjerne en titt innom vår Facebookside.