Foto: Redd Barna/Rannveig Åsheim
Redd Barna planlegger fire frokostmøter i året i Bergen med fokus på barns rettigheter. Silje Aasgaard Olsen, Redd Barnas regionleder i vest og Karl Harald Søvig, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen var begge godt fornøyde med det første møtet.

- Med Barnerettighetsfrokosten ønsker vi å skape en møteplass og et forum for debatt og refleksjon om barns rettigheter i Bergen. Vi planlegger fire frokostmøter i året med ulike temaer knyttet til barns rettigheter og utsatte grupper barns situasjon, sier Silje Aasgaard Olsen, Redd Barnas regionleder i vest.

På det første frokostmøte fikk de 22 fremmøte høre Karl Harald Søvig, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, snakke om barns rettigheter i Norge og merknadene fra FNs barnekomité. Søvig har tidligere skrevet utredningen ”Barnets rettigheter på barnets premisser, om utfordringer i møte mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett” på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Store regionale forskjeller

Norge er ett av landene som kommer best ut når det hvert femte år skal rapporteres til FN om barns situasjon og levekår i landet. Søvig trekker likevel frem at vi får gjentagende kritikk på områder som barns rett til å bli hørt i saker som angår dem, at vi lar barn sitte i fengsel sammen med voksne og asylsøkerbarns situasjon.

- Det er store regionale forskjeller i  tjenste- og hjelpetilbud til barn. Det er et stort paradoks at vi har lovfestet rett til helsehjelp, mens for eksempel barnevernstjenester ikke er det, sier en engasjert Søvig.

Fra salen kom det spørsmål og refleksjoner knyttet til barns rettigheter rundt egne fagområder.

- Barnerettighetsfrokosten er et veldig godt initiativ; vi trenger impulser og uformelle nettverksmøter i Bergen, sier Lene Særsten fra Kolibri Children At Risk Foundation.

Frokosten ble holdt på Impulssentret i Bergen sentrum, og neste frokost planlegges i begynnelsen av juni hvor tema blir vold og overgrep mot barn.