Foto: Redd Barna/Siri S. Wangen
Hanne Finanger fra politiet startet seminaret med et foredrag om politiets rolle i familievoldssaker.

Redd Barnas første seminar for frivillige på krisesentre ble høytidelig åpnet av Redd Barnas spesialrådgiver på vold og overgrep, Lars Due-Tønnessen og Regionkonsulent i Region Midt, Inger Elisabeth Einan. Due-Tønnessen begynner med å fortelle de fremmøtte hvor viktig det arbeidet de gjør er og viser til hvordan Redd Barna skal ha økt fokus på temaet vold og overgrep fremover.

Familievoldskoordinator i Sør-Trøndelag politidistrikt, Hanne Finanger, holdt helgens første foredrag. De frivillige fikk god innsikt i hvordan politiet håndterer familievoldssaker, helt fra politiets første møte med familiene når de blir tilkalt og til hvordan de går frem for å etterforske sakene. Finanger fikk frem både de utforinger politiet står overfor i dag, men også hvordan lovgivingen og politiets håndtering av familievoldssaker har blitt betraktelig bedre de siste årene, selv om mye arbeid stadig gjenstår. 

Lørdagen åpnet med et sterkt og personlig foredrag fra Trine Pettersen, forfatter av boken «Lyspunktet – når volden tar slutt». De frivillige fikk høre en svært nær fortelling om Pettersens opplevelse med vold i hjemmet. Både politiet og barnevernet trenger at noen varsler, og Trine Pettersen repeterte budskapet flere ganger; alle som kommer i kontakt med barn har et ansvar for å bry seg.

Foto: Redd Barna/Siri S. Wangen
Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretatiatet presenterte statistikk og tall som viser omfanget av problemet med vold i hjemmet.

Å være tilstede

Etter Trine Pettersens personlig historie, kom Lone Alice Johansen fra Krisesentersekreteriatet. Johansen balanserte det forrige foredraget ved å komme med tall og statistikk som godt illustrerer omfanget av problemet med vold i hjemmet. Statistikk fra krisesentrene viser ingen nedgang i antall barn og kvinner som benytter seg av krisesentrenes tilbud fra 1992 til 2012.

De tilstedeværende fikk en gjennomgang av hva sentrene gjør når barn kommer inn på sentrene. Hun fortsatte med å si at lek blir ansett som et stabiliserende tiltak og hun understreket hvor viktig Redd Barnas arbeid er for å være med på å skape trygge voksenpersoner med god livskvalitet. 

Deretter snakket Øivind Aschjem, psykiatrisk sykepleier og famileterapaut, om viktigheten av å være tilstede i andre menneskers liv. «Det som tapes i en relasjon, må vinnes tilbake i en relasjon», sa Aschjem, som la vekt på at vi må passe på at det ikke bare er profesjonelle som kan bry seg og handle i saker som gjelder familievold. Hans foredrag var med på å understreke viktigheten av arbeidet de frivillige gjør hver uke rundt om i hele Norge.

I tillegg til alle de gode foredragene fikk de frivillige anledning til å utveksle erfaringer fra de ulike gruppene og til å bli bedre kjent med organisasjonen de er frivillige for. Etter modell fra flyktningeseminaret, skal også dette seminaret bli ett årlig kompetansehevingstiltak for de frivillige. Takk til Stiftelsen Scheibler for støtten til seminaret. 

Kan du tenkte deg å være frivillig på krisesenter? Ta gjerne kontakt med ditt nærmeste regionkontor for mer informasjon.