Redd Barna, Region Midt

En årlig begivenhet

På nasjonalt seminar møtes frivillige på tvers av grupper og geografisk tilhørighet. Programmet er tilpasset både Redd Barna-veteranen og ferskingen, de som jobber direkte med barn i sårbare livssituasjoner, og de som jobber for å påvirke beslutningstagere i kommunene.

Egentlig burde de alle ha fått spa behandling på Farris bad, som komiker Sigrid Bonde Tusvik påpekte i sin åpning av seminaret på lørdagen. Men istedenfor brukte de helgen på å få og dele kunnskap og erfaringer med andre Redd Barna-frivillige.

Ny generalsekretær

Birgitte Lange, Redd Barnas generalsekretær, var en av flere som deltok for første gang på årets nasjonale seminar.

Hun trakk i sitt innlegg frem seks gode grunner til hvorfor frivilligheten er så viktig. Frivilligheten bidrar til at vi kan nå barn i sårbare livssituasjoner, og tilby dem et lysglimt i en utfordrende hverdag. Frivilligheten bidrar til inkludering av barn i sine lokalsamfunn.

Frivilligheten er viktig for å spre informasjon om barns rettigheter og situasjon.
Sterkt lokalt engasjement kan drive frem varige endringer for barn. Frivillige er også med på å spre kunnskap om Redd Barnas internasjonale arbeid lokalt – gjennom basarer, innsamlinger og lignende.

Frivillig innsats er også viktig for å videreføre et sterkt medlemsdemokrati. Redd Barna ville ikke ha vært den samme organisasjonen uten medlemmene. Frivilligheten utgjør selve ryggraden i samfunnet – det er frivilligheten som har bygget landet og velferdsordningene vi har.

Medlemmenes talerør

Representanter fra det nye medlemsstyret fra alle regionene presenterte seg, og fortalte om de ulike oppgavene medlemsstyret har.

- Vi jobber for å ivareta arbeidet etter statuttene, med endringsforslag, og for å overse at vi oppfyller strategien. Vi jobber med å løfte saker som medlemmene sender inn – først og fremst på regionmøtene, men vi vil også veldig gjerne ha innspill fra medlemmene mellom regionmøtene. Medlemsstyret er medlemmenes talerør inn i organisasjonen!

Under seminaret hadde medlemmene muligheten til å levere sine innspill til medlemsstyret. Leder og nestleder av medlemsstyret har nå fått egne epostadresser medlemmene kan benytte: Leder Cecilie lund: ms-leder@reddbarna.no, nestleder Berit Bjørlo: ms-nesttleder@reddbarna.no

Politisk påvirkning på programmet

På lørdagen var det felles program for alle frivillige. Programmet på søndagen var delt i tre deler, tilpasset de ulike gruppenes behov. Det var altså både tid for faglig dypdykk, og for erfaringsutveksling mellom frivillige som jobber med samme type arbeid.

Høsten 2019 er det duket for lokalvalg. I den forbindelse skal engasjerte frivillige jobbe med politisk påvirkning for å sørge for at barns rettigheter blir satt på agendaen lokalt.
Under seminaret fikk frivillige tips til hvordan de kan jobbe med politisk påvirkningsarbeid i kommunene, og de ble informert om kampanjen om barns rett til lek og fritid.

Frivillige gjør en uvurderlig innsats for andre

Milad Mohammedi

Et av de største høydepunktene for mange var siste taler ut, Milad Mohammedi. Milad fortalte sin historie om utenforskap og om betydningen av å se enkeltindividene bak fordommene.

- Frivillige må innse sin verdi. De er viktige, og utgjør en forskjell for de menneskene de møter. Jeg håper de frivillige har fått styrke gjennom dette seminaret, sa Milad etter foredraget.

Frivillige og ansatte gikk hjem med ny inspirasjon og giv til å jobbe for barns rettigheter lokalt. Med en ny og ambisiøs strategi, og en så stor og engasjert gjeng frivillige, er det ikke måte på hva vi sammen kan utrette i årene som kommer.