Foto: Redd Barna/Harold Olsen
Trofaste medlemmer møttes til årsmøte i Målselv Redd Barna i slutten av januar.

Målselv Redd Barna holdt sitt årsmøte i sitt 26. år på Olsborg skole den 25. januar 2012. Frammøtet var som normalt, relativt få, men likevel de mest trofaste av våre medlemmer. Kine Olsen fra regionkontoret i Tromsø var en meget velkommen gjest, og som vanlig tilførte hun oss mye nyttig kunnskap.

25 år og like aktiv

Årsmeldingen og regnskapet for 2011 viste et relativt aktivt år og god økonomi. Vi markerte 25 års virksomhet, og kunne se tilbake på en rekke aktiviteter i disse årene.

I 2011 har vi lagt vekt på samarbeid med kommunen om tema "overgrep mot barn", blant annet ved ordfører oppropet, seminar for kommunens ansatte og skolebesøk med "Sinna mann". Vi har lagt listen for 2012 så høyt som vi mener er realistisk for et lokallag med ca. 30 medlemmer.

Foto: Redd Barna/reddbarna.no
Regionkonsulent Kine Olsen besøkte Målselv Redd Barna på deres 26. årsmøte.

Ser fremover

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene og den nyttige informasjonen fra Kine, koste vi oss med god mat og en fin og engasjert samtale om Redd Barnas arbeid framover.

Det nye styret i Målselv Redd Barna består av Oddbjørn Njøs – leder, Ragnhild Holmebukt -nestleder og sekretær, Gunnar Tangen – kasserer, Karl Magne Hasvold og Iris Eriksen - styremedlemmer.

Vil du engasjere deg i Redd Barna? Kontakt ditt nærmeste regionkontor