Bruk ditt engasjement for å skape endring for barn   

Med Redd Barna er du del av verdens største bevegelse for barns rettigheter. Redd Barna jobber for å skape endring for barn i 120 land rundt om i verden, og her i Norge. Det er mange måter du kan ta ut ditt engasjement for barns rettigheter der du bor. Du kan bli med i en lokal Redd Barna gruppe, du kan delta i Redd Barnas kampanjer, eller starte en egen innsamlingsaksjon.  

Foto: Redd Barna
Frivillige i Redd Barna Harstad er med på BDO-mila der de setter fokus på barns rett til lek og fritid.

Bli med i en Redd Barna gruppe 

Har du lyst til å jobbe for barns rettigheter sammen med andre engasjerte mennesker i ditt lokalmiljø? Redd Barna har lokale Redd Barna grupper rundt omkring i hele landet som jobber for barns rettigheter på mange ulike måter. Som frivillig i en Redd Barna gruppe kan du være med å arrangere fagseminar, fotballcup, innsamlinger, markeringer og mye mer. Du kan drive kampanjearbeid for å sette barns rettigheter på dagsorden lokalt hos deg, og påvirke politikere for å få til varig endring for barn.  

Når du er med i en Redd Barna gruppe får du opplæring fra Redd Barna, du kan delta på årlige samlinger og fagseminarer der du får økt kunnskap om barns rettigheter og mye mer. Redd Barna gruppen har et styre og møtes jevnlig for å planlegge aktiviteter.  

Å være med i en Redd Barna gruppe er en sosial og lærerik måte å gjøre en forskjell for barn både internasjonalt og nasjonalt, og lokalt der du bor.   

Har du lyst til å bli aktiv i en Redd Barna gruppe? Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor for å finne ut om det er en gruppe der du bor. Hvis det ikke er en aktiv gruppe der du holder til, hva med å få med noen andre engasjerte folk i ditt nærmiljø og starte en gruppe? Redd Barnas regionskontor hjelper deg med oppstarten. Du kan også melde deg som frivillig her:  

Bli frivillig i Redd Barna

 

Foto: Redd Barna
Redd Barna Alta har stand med lek og fritid-kampanjen og samler inn underskrifter.

Engasjer deg i Redd Barnas kampanjer 

I en verden der stadig flere får det bedre, finnes det millioner av barn som hver dag opplever brudd på sine rettigheter. Som ikke får gå på skole, og ikke får tilgang på helsetjenester. Som bor på gata, som lever i krig og konflikt, eller er på flukt. Både internasjonalt og i Norge diskrimineres barn og det er ikke tilfeldig hvem. Det kan være fordi de tilhører en etnisk, religiøs eller seksuell minoritet. Fordi de har en funksjonsnedsettelse. Eller rett og slett fordi de er jenter. I Norge ser vi at antall barn som vokser opp i fattigdom øker, og at barn som ønsker å delta blir stengt ute. Vi ser at barns beskyttelse må på dagsorden for å bekjempe vold og overgrep.  

Sammen med Redd Barna kan du stå opp mot brudd på barns rettigheter – nasjonalt og internasjonalt. Her kan du lese mer om kampanjer du kan engasjere deg i.

Redd Barna sammen med internasjonale Save the Children har kampanjen Stopp krig mot barn der vi stille krav til myndigheter i mange land. Nasjonalt stiller Redd Barna krav til norske myndigheter om å stanse våpensalg, og sikre at barn på flukt den omsorgen de har krav på. De siste årene har Redd Barna hatt mer fokus på barns levekår og å forhindre utenforskap, og kampanjen alle barn og unge har rett til lek og fritid løfter fram artikkel 31 om barn og unges rett til deltagelse i fritidsaktiviteter. Samtidig fortsetter Redd Barna med vår nasjonale kampanje JegErHer for å kreve at barn beskyttes mot vold og overgrep.  

Her er en oversikt over Redd Barnas underskriftskampanjer som du kan signere og dele: 

Redd Barnas opprop

 

I Redd Barnas aktivitetshåndbok for medlemmer og frivillig finner du mange gode ideer, informasjon og tips til hvordan du kan sette barns rettigheter på dagsorden der du bor gjennom kampanjer og aktiviteter. Les mer og last ned Aktivitetshåndboka her

Foto: Redd Barna
Redd Barna Kristiansand hadde aksjonsstand i gågata for å samle underskrifter og delte ut informasjon om underskriftskampanjen "Oljefondet ut av våpenindustrien".

Start en innsamling 

Som frivillig i Redd Barna kan du være med på å samle inn penger til Redd Barnas arbeid, både langsiktig arbeid for å gi barn tilgang til skole og helsetjenester, og i akutte nødhjelpssituasjoner. Redd Barna driver nødhjelp i alle de største katastrofene som rammer verden. Krigen i Syria og jordskjelvet i Nepal i 2015 er bare noen eksempler der vårt katastrofefond utgjør en forskjell.  

Det er flere måter du kan engasjere deg i innsamlingsarbeid. Frivillige i de lokale Redd Barna gruppene arrangerer ofte markeder og innsamlingsaktiviteter som synliggjør organisasjonen lokalt og bidrar til inntekter til Redd Barnas arbeid. Redd Barna-gruppene trenger flere som kan gi av sin tid ved innsamlinger i sitt nærmiljø. Er dette noe du har lyst til å delta i? Ta kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon, eller bidra direkte til Redd Barnas katastrofefond. Du kan også starte din helt egne innsamlingsaksjon her: 

Start en innsamling 

Sammen skaper vi varige endringer for barn! 

Uansett tema og aktivitet så er målet for Redd Barnas arbeid det samme. Vi vil øke kunnskapen om at barns rettigheter brytes og skape endring til det bedre for barn, vi vil holde myndigheter og politikere ansvarlig, og vi vil mobilisere og få flere med på laget. Jo flere vi er, jo sterkere blir stemmen vår. Sammen skaper vi endring for barn! 

Har du lyst til å engasjere deg for barns rettigheter der du bor? Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor for mer informasjon om hva du kan gjøre.