Foto: Redd Barna
Frivillige i Redd Barna Refstad mottaksgrupe er tilstede med aktiviteter for barn på festivalen "Vårt nabolag" på Refstad mottak i Oslo.

Du kan gjøre en forskjell for barn der du bor 

Lek og fritid er spesielt viktig for barn som har det vanskelig. Det kan være barn som søker asyl i Norge og som dermed har en usikker fremtid, nylig bosatte flyktningfamilier i et helt nytt lokalsamfunn, eller det kan være barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Økonomiske utfordringer er også et stadig økende problem i Norge. 

Redd Barnas frivillige jobber for en bedre hverdag for barn over hele Norge. Våre frivillige er organisert i større og mindre grupper som arrangerer forskjellige fritidsaktiviteter. Det kan være regelmessige aktiviteter hverdag eller helg, enkeltstående arrangementer, eller deltakelse i etablerte fritidsaktiviteter i regi av andre. Frivillige skaper trygge arenaer der barn og unge kan møtes, føle seg inkludert og gjennom aktiviteter oppleve fellesskap og glede.  

Du kan lese mer om å arrangere aktiviteter for barn utsatt for vold i nære relasjoner her, om å være frivillig for barn som bor på asylmottak her, og om å være «En god nabo» for nylige bosatte flyktningfamilier her.  

Bli frivillig i Redd Barna

 

Foto: Redd Barna
Frivillige i Redd Barna Alta arrangerte i 2019 Barnedisco for å feire barnekonvensjonens 30-årsdag.

Vil du være en trygg rollemodell for barn? 

Vi trenger deg som har et ønske om å bedre hverdagen til barn i sårbare livssituasjoner og som kan være en god og trygg rollemodell. Som frivillig der du jobber direkte med barn trenger du ikke ha en spesiell utdanning eller formell kompetanse, men du må ha ekstra tid og ressurser, og helst kunne engasjere deg over en periode på minst 6 måneder. Du må også ha lyst til å bli kjent med nye mennesker, både barn og voksne, og kunne samarbeide godt med andre.  

For å sikre ivaretakelse og beskyttelse av barna, er det viktig med stabilitet og kontinuitet i aktivitetstilbudet vi tilbyr.  

Redd Barna har noen krav som stilles til alle som vil være frivillig i vårt arbeid direkte med barn. 

Alle frivillige som jobber direkte med barn må: 

  • være fylt 18 år. Noen av aktivitetene har krav om at du må være 20 år. Er du under 18 år kan du ta kontakt med vår ungdomsorganisasjon Press.
  • levere politiattest før man kan starte som frivillig.
  • signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige.
  • være medlem av Redd Barna eller Press – Redd Barna ungdom.
  • delta på grunnleggende opplæring i regi av Redd Barna.

 

Vi tilbyr deg som er frivillig i Redd Barna muligheten til å delta på spennende seminarer, samlinger og kurs flere ganger i året. I tillegg til lokale opplæringskurs og temakvelder, kan du som frivillig delta på nasjonalt seminar. Der kan du møte frivillige fra hele landet for å lære mer om barn på flukt, beskyttelse av barn, kampanje, politisk påvirkning og mye mer.  

Foto: Redd Barna
På nasjonalt seminar kan du møte andre engasjerte mennesker som brenner for barns rettigheter. Her er frivillige fra Region Midt samlet på nasjonalt seminar i 2019.

Interessert? 

Har du lyst å bidra eller lurer du på noe? Kontakt ditt regionkontor for mer informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø. Du kan også melde deg som frivillig her: 

Bli frivillig i Redd Barna

 

Se også vår håndbok for frivillige på asyl- og flyktningfeltet for mer informasjon.