For medlemmer og frivillige

Som medlem og frivillig i Redd Barna har du mange muligheter! Du kan blant annet delta i frivillig arbeid for barns rettigheter der du bor, og påvirke Redd Barna som organisasjon.

Engasjer deg for barns rettigheter der du bor

Vis

Engasjer deg for barns rettigheter der du bor

Bli med i en Redd Barna gruppe der du bor og spre engasjement om barns rettigheter i ditt nærmiljø. Vær med å arrangere fagseminar, fotballcup, innsamlinger, markeringer og mye mer. Driv kampanje- og påvirkningsarbeid for å sette barns rettigheter på dagsorden lokalt hos deg.

Arranger aktiviteter for og med barn

Vis

Arranger aktiviteter for og med barn

I Redd Barna kan du være frivillig direkte med barn, blant annet på mottak eller krisesenter. Du kan hjelpe barnefamilier som har kommet til Norge som flyktninger eller asylsøkere. Redd Barnas frivillige bidrar til at barn får positive opplevelser i form av lek, læring og aktivitet i trygge rammer.

Påvirk Redd Barna som organisasjon

Vis

Påvirk Redd Barna som organisasjon

Som medlem har du rett til å delta i medlemsdemokratiet, og du har muligheten  til å påvirke hva organisasjonen jobber med. Redd Barnas medlemmer er organisasjonens vaktbikkje, som sørger for at organisasjonen på bet mulig måte jobber for at all barn får sin rett til å overleve, lære og være trygge, oppfylt.

Varsle

Vis

Varsle

Å delta på aktiviteter i regi av Redd Barna skal være en trygg opplevelse for alle barn og voksne. Du kan varsle oss ved mistanke om brudd på Redd Barnas etiske retningslinjer.

REGIONER OG LOKALE GRUPPER

Redd Barna har regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge og Øst-Norge. I tillegg har vi mange lokale grupper der medlemmer kan delta på ulike måter.

Les mer om hva som skjer i hver region her, og hvilke grupper du kan bli med i:

Region Nord

Region Midt

Region Vest

Region Sør

Region Øst

Kontaktinformasjon til våre regionansatte finner du her.