For medlemmer

Som medlem i Redd Barna har du mange muligheter! Du kan blant annet jobbe som frivillig for Redd Barna.

Redd Barnas regioner og lokallag

Redd Barna har regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge og Øst-Norge. I tillegg har vi mange lokale grupper der medlemmer kan delta på ulike måter.

Kontaktinformasjon til våre regionansatte finner du her.