Hvert år samler barn, unge, skoler og barnehager inn flere millioner kroner til Redd Barna. Vi er svært stolte av samarbeidet med barn og unge og støtten vi mottar fra dem.

Vi har laget bokmerker som kan selges på basarer, skoleavslutninger eller gis bort i julegave. Mønsteret på bokmerket er hentet fra tepper som lages i Bosnia-Hercegovina, et land i Sørøst-Europa. Bokmerkene kan selges for så lite som 10 kroner. Fyll på med fine farger, så blir det en riktig fin gave!

Bestill klassesett og få to bokmerker per elev - ett til å beholde selv/gi bort og ett til å selge.

Inntekter fra bokmerkesalget går til Redd Barnas arbeid i Bosnia-Hercegovina.

Redd Barna

  • Jobber for kvalitet i skolen – den skal være et sted for alle barn, der alle blir tatt like godt vare på og der alle skal klare å fullføre grunnutdanningen.
  • Bygger broer mellom ulike befolkningsgrupper i Bosnia-Hercegovina - på skolen og i lokalsamfunnet.

"Fred er en tilstand av respekt og fullstendig harmoni, mellom mennesker, og mellom mennesker og naturen" (Sagt av en 17 år gammel bosnisk gutt.)

Fred er mer enn fravær av krig.

Fra 1992 - 1995 var det krig i Bosnia-Hercegovina. Selv om det er lenge siden arbeides det fortsatt med å bygge opp igjen landet etter krigen. For å klare det må man bygge broer mellom ulike befolkningsgrupper, legge til rette for at både unge og eldre får delta og sikre at alle barn og unge får et godt skoletilbud.

Barn og unge i Bosnia-Hercegovina har uttrykt at de ønsker å videreutvikle sine evner og sin forståelse av hvordan konflikter kan oppstå og derfra, hvordan de kan løses.

Du kan gi barna og de unge i Bosnia denne muligheten ved å selge bokmerker!

Her kan du lese mer om Redd Barnas arbeid i Bosnia-Hercegovina

For mer informasjon og undervisningsressurser til skoler og barnehager, se reddbarna.no/skole