Søk

Filtrer søket på:
 1. Verden går framover, men ikke for alle. Fortsatt lever millioner i dyp fattigdom, og forskjellene mellom rike og fattige vokser. Dersom FNs bærekraftmål skal nås for alle, og spesielt de fattigste og mest marginaliserte, så er vi nødt til å tenke nytt.

  Les mer

 2. I Redd Barnas alternative statsbudsjett presentes konkrete endringsforslag for å gjøre statsbudsjettet 2018 til et budsjett for alle barn, inkludert de barna som har det vanskeligst i Norge og verden.

  Les mer

 3. De rike landene har aldri før gitt så mye i bistand som i 2015, men samtidig går hver tiende bistandskrone til giverlandene selv. Denne utviklingen vil ikke ta oss dit vi trenger å være for å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030.

  Les mer

 4. Skjebnemøte i Paris - 19.02.2016

  Akkurat nå sitter politiske ledelse fra 29 land, inkludert Norge, sammen i et møterom i Paris. Et tørt møte i OECDs utviklingskomite (OECD-DAC) er i realiteten et skjebnemøte for millioner av barn i verdens fattigste land.

  Les mer

 5. 2015 er et skjebneår for menneskeheten. I år kan verden bli enige om å avskaffe fattigdom og reversere de skadelige klimaendringene. Men først må Norge stille med høyeste politiske ledelse i Addis Abeba i sommer.

  Les mer

 6. - Det internasjonale samfunnet har sviktet befolkningen i Gaza ved ikke å innfri sine løfter om penger og politisk endring, skriver 46 bistandsorganisasjoner i en ny rapport som utgis i dag.

  Les mer

 7. Regjeringen tar fra de fattige og gir til de rike når de kutter i andelen bistand på statsbudsjettet, mener Redd Barna.

  Les mer

 8. Hvordan Redd Barna og andre hjelpeorganisasjoner forvalter sine midler er omtalt i flere artikler i VG og e24 i dag. – Redd Barna står for ansvarlig drift og forvalting, sier Sigurd Johns, fungerende generalsekretær.

  Les mer

 9. Redd Barna roser regjeringen for den nye stortingsmeldingen Utdanning for utvikling som ble lansert i dag. - Meldingen viser at regjeringen mener alvor med å innta en global lederrolle på feltet, og identifiserer de viktigste utfordringene i arbeidet med å sikre alle barn skolegang, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

  Les mer

 10. Hva skjer når man inviterer ni personer med ulike bakgrunner til å snakke fritt i fem minutter rundt spørsmålet «Hva er god bistand»?

  Les mer

 11. 30. januar starter Redd Barnas nye debattarena «Kort & Godt». På tampen av arbeidsdagen inviterer vi deg på kafé, til en ny og underholdende form for meningsutveksling i utviklingspolitikken.

  Les mer

 12. Regjeringen la i dag frem revidert statsbudsjett hvor KrF og Venstre har fått gjennom å opprettholde en prosent i bistand. – En stor seier, sier generalsekretær Tove Wang.

  Les mer

 13. Over halvparten av velgerne til Høyre og Frp er uenige i å kutte i bistand, viser ny undersøkelse. - Regjeringen foreslår kutt mot befolkningens vilje, mener Redd Barna.

  Les mer

 14. Norsk bistand skal reduseres, ifølge det nye forslaget til statsbudsjett. Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp mener et slikt kutt i bistandsbudsjettet er uakseptabelt.

  Les mer

 15. Det er flertall på Stortinget for å bruke 1 % av inntektene våre på internasjonal bistand. Likevel er ikke dette prinsippet del av samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre, FrP og Høyre.

  Les mer

 16. Hvem vinner og taper på bistandspolitikken dersom en ny regjering kommer til makten? Rapporten «Hvem skal få?» viser konsekvensene av partienes bistandspolitikk.

  Les mer

 17. Størrelsen teller - 02.05.2013

  Som generalsekretærer i Norges fem største bistands- og humanitære organisasjoner, erfarer vi hver dag hvordan norsk bistand bidrar til et bedre liv for mange mennesker som lever i fattigdom. Vi oppfordrer derfor sterkt Høyre og FrP til å forplikte seg til et bistandsnivå på minst 1% .

  Les mer

 18. I samarbeid med Café NordSør, arrangerte frivillige ved Barnerettighetsgruppa i Trondheim et særdeles spennende debattmøte med bistand som tema.

  Les mer

 19. Norges statsbudsjett påvirker barns liv både hjemme og ute. Redd Barna er fornøyd med at en tredjedel av økningen i bistandsbudsjettet kommer verdens barn til gode.

  Les mer

 20. I dag lanserte FNs generalsekretær utdanningsinitiativet "Education First". Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang var tilstede i New York under presentasjonen.

  Les mer

 • 1
 • 2

Synes du flere burde lese dette?