Søk

Filtrer søket på:
 1. Barn i Norge som utsettes for vold og overgrep, må få sterkere beskyttelse. Redd Barna mener at alle barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, også i rettsvesenet.

  Les mer

 2. I dag faller dommen i Alvdal-saken. Sjansen for at grove seksuelle overgrep mot barn igjen finner veien til avisforsidene er stor. Hvordan snakker vi med barna?

  Les mer

 3. Saken fra Alvdal er ikke enestående. Det finnes flere saker her til lands der barn er blitt utsatt for forferdelige overgrep.

  Les mer

 4. I det siste har det vært mange medieoppslag om seksuelle overgrep mot barn, både i Norge og utlandet. Barn fanger også opp disse sakene.

  Les mer

 5. Politiet ber om hjelp i saken der en lege har lurt mindreårige jenter til å sende seksualiserte bilder av seg selv. Redd Barna mener det er viktig at omfanget av saken blir avdekket, og at de involverte barna får støtte og oppfølging.

  Les mer

 6. Forrige uke markerte myndighetene i Laos og Redd Barna aksjonsdagen mot vold samtidig som de lanserte en ny håndbok for å lære foreldre disiplin uten å bruke vold.

  Les mer

 7. "Sinna Mann" på DVD - 22.09.2010

  Animasjonsfilmen "Sinna Mann" har nå kommet på DVD. Filmen har mottatt en rekke internasjonale priser, og Redd Barna er glade for at filmen om familievold får så stor anerkjennelse.

  Les mer

 8. Redd Barnas kampanje mot vold mot barn, Vennligst forstyrr!, holder festforestilling i Den Norske Opera & Ballett søndag 12.september kl.18.00. Mange barn og unge deltar i forestillingen.

  Les mer

 9. Redd Barna er bekymret for den økende overgrepsturismen, som kan føre til menneskehandel av barn og unge. Torsdag 26. august arrangerer Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press en markering mot menneskehandel foran Stortinget, samt et møte etterpå.

  Les mer

 10. Antall anmeldte seksualforbrytelser mot barn har de siste ti årene økt kraftig. Redd Barna advarer om at dette også gjelder for overgrep begått av nordmenn mot barn i andre land.

  Les mer

 11. Filmen "Hjemme verst" er en utfordring og en oppfordring til voksen om å se barn som har det vondt. Og å våge å forfølge situasjoner som vekker bekymring og mistanke om omsorgssvikt eller overgrep.

  Les mer

 12. På initiativ fra Redd Barna Sarpsborg var kommunale instanser, skoler og barnehager på seminar om vold og overgrep mot barn. Seminaret var et ledd i Redd Barnas antivoldskampanje "Vennligst forstyrr!".

  Les mer

 13. 25 prosent av gategutter i Harare har vært utsatt for seksuelt misbruk, i følge en undersøkelse utført av Redd Barna og Childline. 16 prosent av guttene har vært utsatt for overgrep av menn. En av tre gutter er forsøkt voldtatt.

  Les mer

 14. Redd Barna frykter at flere barn og voksne kan ende opp i prostitusjon i forbindelse med verdensmesterskapet i fotball i Sør-Afrika.

  Les mer

 15. Nå rulles det opp overgrep begått av prester og biskoper i den katolske kirke i Norge. Redd Barna mener den katolske kirken burde gi ofre en åpen mulighet for å komme og fortelle om overgrepene.

  Les mer

 16. En ny Redd Barna-rapport viser at barnevernsansatte har liten eller ingen oversikt over barnevernsbarnas nettbruk. Det til tross for at barnevernsbarn er mer utsatt for overgrep via internett enn andre barn og unge.

  Les mer

 17. Redd Barna inviterer til debatt om det nye datalagringsdirektivet, som kan gjøre det mulig å lagre all elektronisk kommunikasjon. Dette vil gjøre det lettere å spore nettrelaterte overgrep, men går samtidig ut over retten til privatliv.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?