Søk

Filtrer søket på:
 1. En helg i slutten av mars ble alle de frivillige på landets krisesentre samlet i Trondheim for faglig påfyll og inspirasjon.

  Les mer

 2. Nett er fett - eller? - 29.11.2013

  For å bekjempe nettkriminalitet blant unge er det avgjørende at unge selv deltar. Et prosjekt i Oslo har resultert i både kreative filmsnutter og en rapport basert på samtaler med ungdom.

  Les mer

 3. Guatemala er et foregangsland for å inkludere barn og unge i det fredsskapende arbeidet. Etter 30 års innsats har de nå fått prisen ««Change of the Rose of Peace».

  Les mer

 4. Regjeringen legger nå frem en ny strategi med 42 tiltak for å sikre barn og unges vern og rett til hjelp. 4 ministre står sammen om å innføre nulltoleranse mot vold og seksuelle overgrep mot barn i det norske samfunnet.

  Les mer

 5. 37 barn har blitt drept, 219 rekruttert som barnesoldater og 205 bortført i Somalia de fire første månedene av 2013, viser ny FN-rapport.

  Les mer

 6. «Fredag ettermiddag» er en ny norsk novellefilm, som handler om hva som skjer i en liten kommune når barnevernet får en hastesak på fredag ettermiddag.

  Les mer

 7. Gjennom forstyrringsukene setter Redd Barna nok en gang fokus på å få ordførere til å undertegne et opprop. I oppropet forplikter kommunene seg til å gjøre konkrete tiltak for å forbedre forholdene til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

  Les mer

 8. Tre av gruppene i Nord-Norge har engasjert seg litt ekstra under Redd Barnas årlige forstyrringsuker. Lørdag ble et mobilt galleri satt opp i gågata i Tromsø sentrum for å sette fokus på vold mot barn.

  Les mer

 9. Denne uken har frivillige og medlemmer flere steder i landet gjort en kjempeinnsats for å spre kunnskap om hvor viktig det er å melde fra dersom man mistenker at et barn blir utsatt for vold og overgrep. Se noen flotte eksempler her!

  Les mer

 10. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Likevel er det betydelig lavere straff for å begå overgrep mot barn mellom 14 og 16 år, enn mot de under 14. Redd Barna mener dette er et kunstig skille i overgrepssaker.

  Les mer

 11. Leger, tannleger og barnehageansatte snakket i dag om meldeplikten til barnevernet på et Redd Barna-arrangement. Redd Barna mener voksne som møter barn i sitt arbeid har et spesielt ansvar for å melde fra om barn de er bekymret for.

  Les mer

 12. Det virker uvirkelig - 28.05.2013

  Det virker uvirkelig at det faktisk har skjedd, sier en av de 90 elevene ved 8. trinn på Rosenborg skole. De var de første i Trondheim som fikk se utstillingen «Hvis klær kunne fortelle 2», som åpnet 27.mai i Vår Frues Kirke.

  Les mer

 13. I to uker fremover arrangerer Redd Barna forstyrringsuker, hvor målet er å få voksne til å melde fra om barn de er bekymret for. Ulike aktiviteter og seminarer setter fokus på barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

  Les mer

 14. I forlengelse av Redd Barnas kampanje Vennligst Forstyrr! som ble avsluttet i 2010, arrangeres det hvert år nasjonale forstyrringsuker. Nå nærmer startskuddet seg, og vi ønsker i år som tidligere at våre medlemmer og frivillige er med på å forstyrre landet rundt.

  Les mer

 15. Redd Barna har nå gitt innspill til en høring om avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. Redd Barna er glade for at barnehusene gjøres obligatorisk for barn under 15 år i enkelte sakstyper. Men vi mener at alle barn som er utsatt for vold og overgrep må få lik tilgang til barnehusene. Dit er det ennå en vei å gå.

  Les mer

 16. Barn utgjør flertallet av ofre for seksuelle overgrep både under og etter en krig. I en ny rapport fra Redd Barna forteller barn og unge om overgrep de har blitt utsatt for.

  Les mer

 17. Det er flest barn som blir utsatt for seksualisert vold i land rammet av krig og konflikt. Redd Barna ber om at disse alvorlige forbrytelsene mot barn nå blir tatt på alvor.

  Les mer

 18. Helsesøstre spør ofte ikke om vold, og barnevernsansatte har ofte ikke god nok kompetanse til å håndtere voldssaker i minoritetsfamilier. Redd Barna er bekymret for at funnene i en ny rapport tyder på at mange minoritetsbarn mottar et dårligere tilbud fra hjelpeapparatet enn etnisk norske barn.

  Les mer

 19. - Mye av det vi i Norge kaller vold, er vanlig oppdragelse i andre kulturer. Men minoritetsbarn skal ha samme vern som etnisk norske barn mot vold, sier Sanne Hofman, spesialrådgiver i Redd Barna.

  Les mer

 20. Forstyrrer i Bergen - 30.11.2012

  I forrige uke var det to aktiviteter i Bergen som satte fokus på forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?