Søk

Filtrer søket på:
 1. Barna som skal lage årets fredsprisfest synes det var to flotte vinnere som ble tildelt fredsprisen i dag, Denis Mukwege og Nadia Murad. – Jeg er glad for at Nadia og Denis har vunnet, fordi de kjemper for kvinners rettigheter i krig, sier Nadya, en av jentene i festkomiteen.

  Les mer

 2. Redd Barna lanserer i dag en rapport om hvordan ansatte i barnevernet møter barn og unge med skadelig seksuell atferd. Mange barnevernsansatte opplever at de mangler kunnskap, erfaringer, rutiner og støtte for å møte og hjelpe disse barna.

  Les mer

 3. Serien «Kroppen min eier jeg» vant lørdag kveld prisen for beste barne- eller ungdomsprogram under Gullruten 2018.

  Les mer

 4. Den globale kampanjen mot seksuell trakassering, omtalt som #metoo, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Omfanget og beskrivelsene av sakene har ført til at mange prater om uønsket seksuell oppmerksomhet. Med et slikt tema så høyt på agendaen, er det viktig å vite hvordan man kan snakke med barn som har spørsmål og er opptatt av dette.

  Les mer

 5. Tusenvis av barn i Dakar i Senegal må sove på gaten. De er utsatte for prostitusjon, menneskehandel og andre overgrep. Redd Barna jobber for å gi dem en varm seng å sove i.

  Les mer

 6. Dette tilsvarer 1,7 milliarder barn verden over, hvert år. Tallene er hentet fra en fersk rapport som har kartlagt fysisk og psykisk vold mot barn.

  Les mer

 7. En ny Redd Barna-rapport viser at Norge mangler et hjelpetilbud rettet mot potensielle overgripere før de begår overgrep. Slike tilbud finnes i flere av våre naboland.

  Les mer

 8. Mary-Ann Oshaug får prisen for å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep. Oshaug har i mange år arbeidet med å forhindre overgrep mot barn, og med å hjelpe dem som er utsatt for overgrep. Hun ble selv utsatt for grove overgrep som barn.

  Les mer

 9. En ny rapport viser at blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og barnehagelærere ikke kjenner seg skikket til å håndtere vold og overgrep mot barn. På nesten ti år har lite skjedd i utdanningene de går på.

  Les mer

 10. En stor andel voldtekter begås mellom ungdom. Men ungdom mangler forståelse for hva seksuelle overgrep og voldtekt er, viser en ny rapport fra Redd Barna. Jentene tar ofte mye av skylden, og bortforklarer det som skjedde.

  Les mer

 11. Torshovtoppen barnehage er med i Redd Barnas JegErHer-kampanje. Barnehagen har lenge jobbet med hvordan voksne skal være i møte med barn, og de ansatte i barnehagen har laget egne løfter om hvordan de skal være tilstede for barna.

  Les mer

 12. Hvis du ikke spør.. - 12.09.2015

  En ny rapport fra Redd Barna viser at det finnes svært liten kunnskap om seksuelle overgrep mot barn i minoritetsfamilier i Norge. Helsesøstre, barnevern, støttesentre og andre hjelpetilbud strever med å fange opp minoritetsbarn som blir utsatt for overgrep.

  Les mer

 13. Over 60 % av barna i Den sentralafrikanske republikk lider av posttraumatisk stress, etter å ha sett eller opplevd ekstrem vold. Tirsdag kan internasjonale donorer gjøre noe med det.

  Les mer

 14. «Jeg er helt sikker på at noen så hva som skjedde». «Hvorfor var det ingen som gjorde noe?» Dette er setninger vi ofte hører i møte med mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep og krenkelser, enten det er i hjemmet, i forbindelse med fritidsaktiviteter, på fest eller på klassetur.

  Les mer

 15. Se de sårbare barna - 13.10.2014

  Barn med utviklingshemming er ofte avhengig av hjelp på mange områder, og kan være ekstra utsatt for seksuelle overgrep. Men det er utfordrende å avdekke overgrep hos barn med utviklingshemming, og det er lite kunnskap om temaet i Norge.

  Les mer

 16. Redd Barnas regionkontorer, lokallag, medlemmer og frivillige har i to uker spredd budskapet om at voksne må melde fra om barn de er bekymret for. Resultatet er mange godt besøkte arrangementer, utstillinger og mye oppmerksomhet i lokale medier.

  Les mer

 17. I to uker fremover arrangerer Redd Barna forstyrringsuker, hvor målet er å få voksne til å melde fra om barn de er bekymret for. Ulike aktiviteter og seminarer setter fokus på barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

  Les mer

 18. En helg i slutten av mars ble alle de frivillige på landets krisesentre samlet i Trondheim for faglig påfyll og inspirasjon.

  Les mer

 19. Nett er fett - eller? - 29.11.2013

  For å bekjempe nettkriminalitet blant unge er det avgjørende at unge selv deltar. Et prosjekt i Oslo har resultert i både kreative filmsnutter og en rapport basert på samtaler med ungdom.

  Les mer

 20. Guatemala er et foregangsland for å inkludere barn og unge i det fredsskapende arbeidet. Etter 30 års innsats har de nå fått prisen ««Change of the Rose of Peace».

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?