Søk

Filtrer søket på:
 1. Redd Barna synes det er gledelig at statsbudsjettet øker bevilgningene til globale helseinitiativ. Men det legges for lite penger på bordet for å styrke helsevesenet i utviklingsland og rekruttere helsearbeidere.

  Les mer

 2. I disse dager forhandler regjeringen frem neste års statsbudsjett. Statssekretær Gry Larsen tok i dag i mot en klar beskjed fra helse- og organisasjons-Norge; den norske regjeringen må bidra med en ekstra bistandsmilliard til helse.

  Les mer

 3. Diaré tar hvert år livet av 1,5 millioner barn under fem år. Nest etter lungebetennelse er diaré den sykdommen som bidrar mest til verdens barnedødelighet.

  Les mer

 4. Malawi er en suksesshistorie i kampen mot barnedødelighet sammenlignet med de fleste andre afrikanske land.

  Les mer

 5. Kampanjen er i gang - 15.08.2011

  Redd Barna holder nå på med en underskriftskampanje for å kreve en ekstra milliard til helse. Over hele Norge samles det inn underskrifter, og i Bergen blir det debatt om norsk bistand og global politikk for barn og kvinners helse.

  Les mer

 6. Lungebetennelse er den sykdommen som dreper flest barn under fem år. Over to millioner barn dør av sykdommen hvert år til tross for at den er både billig og enkelt å forebygge og behandle.

  Les mer

 7. I dag lanserer Redd Barna en underskriftskampanje som krever en ekstra bistandsmilliard til helse. I 2010 døde 8,1 millioner barn før de fylte fem år. Nøkkelen til å redde disse barna er helsearbeidere i et helsevesen for alle.

  Les mer

 8. Tradisjonelt har kvinner i fjerntliggende distrikter i Sudan født helt alene uten noen form for hjelp. I området Wokobu Payam er Anna eneste fødselshjelper. På grunn av henne overlever nå flere mødre og barn fødselen.

  Les mer

 9. Norge er det beste landet å være mor i, mens Afghanistan er verdens verste mammaland. Det kommer frem i Redd Barnas tilstandsrapport for mødre og barn.

  Les mer

 10. Mer enn én million dødfødte barn kan reddes hvert år ved å gi grunnleggende fødselshjelp og medisinsk behandling til mødrene. 2,6 millioner barn er dødfødte hvert år, og 98 prosent av alle dødfødsler skjer i utviklingsland, viser tall fra Redd Barna.

  Les mer

 11. Redd Barna inviterer til debatt om den internasjonale utviklingsagendaen etter tusenårsmålene skal være nådd i 2015.

  Les mer

 12. 48 millioner kvinner, en av tre kvinner, føder uten hjelp fra verken jordmor eller annet helsepersonell i verden i dag. To millioner kvinner føder helt alene.

  Les mer

 13. På den internasjonale kvinnedagen etterlyser Redd Barna økt satsing på kvinnelige helsearbeidere. De kan redde livene til millioner av mødre og barn.

  Les mer

 14. Millioner av barn dør hvert år av sykdommer som med enkle midler og metoder kunne vært forhindret. Situasjonen forverres hvert år, da det mangler nærmere 3,5 millioner helsearbeidere i verden i dag.

  Les mer

 15. Hvert år dør 241 000 nyfødte i første levemåned i Nigeria. I en ny rapport kommer det frem at Nigeria er det landet i Afrika med høyest nyfødtdødelighet. Rapporten krever storsatsning.

  Les mer

 16. Ved å satse på videreutdanning av eksisterende helsearbeidere kan man redde inntil 100 000 nyfødte i året bare i Pakistan. Metoden vil kunne redde mange flere barn globalt.

  Les mer

 17. Hvert år dør 1,83 millioner barn under fem år i India. Barna dør i det stille. Åtte av ti indere har ikke kjennskap til dette, viser en ny undersøkelse.

  Les mer

 18. I dag markeres verdensdagen mot lungebetennelse. Redd Barna etterlyser en global fellesfront mot sykdommen som krever mer liv enn aids, malaria og meslinger til sammen.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?