Søk

Filtrer søket på:
 1. Alle barn skal få gå på skole og slippe å sulte og fattigdommen skal utryddes innen 2030, ifølge de nye forslagene til tusenårsmål offentliggjort torsdag. Redd Barna mener målene er fullt mulige å oppnå.

  Les mer

 2. Redd Barna vil at barnevernloven skal bli en rettighetslov, og at barn skal bli hørt og få reell innflytelse i saker som angår dem. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har foreslått flere viktige endringer i barnevernloven, men Redd Barna mener de kunne vært langt modigere på vegne av barna.

  Les mer

 3. Uriktig påstand - 25.04.2013

  Norsk bistands- og utviklingspolitikk må baseres på utviklingslands egne prioriteringer, og støtte opp om demokratisk utvikling, inkludert folkelige bevegelser. Redd Barna svarer Norsk Folkehjelp.

  Les mer

 4. I et innlegg på «Nye meninger» uttrykker generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, sin frustrasjon over at barnerettighetsorganisasjoner som Redd Barna jobber for at barn skal være prioritert i norsk utviklingspolitikk.

  Les mer

 5. Redd Barna samarbeider med Varner-gruppen, og Dressmann som er med i gruppen har nylig blitt hovedsamarbeidspartner med Redd Barna. Nå har Varner-gruppen offentliggjort hvilke leverandører de bruker. Redd Barna støtter økt åpenhet i tekstilbransjen, og håper dette vil føre til mer fokus på barns rettigheter.

  Les mer

 6. Denne uken får Norge og Redd Barna besøk av barneombudet i Palestina, Cairo Arafat. Besøket går inn i en lang tradisjon i Redd Barnas arbeid med etablering av barneombud på internasjonalt nivå.

  Les mer

 7. Redd Barna inviterer forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til nye prosjekter. Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering lyser hvert år ut prosjektmidler, og kandidater kan søke gjennom Redd Barna.

  Les mer

 8. Den viktige viljen - 05.02.2013

  NRKs dokumentarserie "Den gode viljen" har bidratt til debatt om norsk bistand. Her er et innlegg i debatten av Tove R. Wang i forbindelse med neste nummer av Redd Barnas magasin som omhandler utdanning.

  Les mer

 9. Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid for barns rettigheter i Norge? Redd Barna vil gjerne ha ditt forslag om hvem som skal få Eglantyne Jebb-prisen 2013.

  Les mer

 10. NRKs tv-serie "Den gode viljen" har startet debatt om norsk bistand. I et innlegg på NRK ytring skriver Tove R. Wang at bistanden ikke kan være verdinøytral.

  Les mer

 11. Redd Barnas arbeid for å sikre utdanning til barn i Afghanistan får oppmerksomhet under kveldens utgave av «Den gode viljen», serien om norsk bistand gjennom 60 år.

  Les mer

 12. I dag legger Redd Barna frem en internasjonal rapport som foreslår nye og ambisiøse tusenårsmål som kan avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030.

  Les mer

 13. I helgen besøker Jens Stoltenberg, Myanmar, hvor halvparten av befolkningen er barn. Redd Barna ber statsministeren om ta opp situasjonen rundt barnesoldater og drøfte mulighetene for å opprette et barneombud.

  Les mer

 14. Til tross for økonomisk vekst og fremgang i verden, er gapet mellom fattige og rike barn større enn på 20 år, skriver Redd Barna i ny rapport.

  Les mer

 15. Ordningen med barnehusene er nå blitt evaluert. Ordningen er en suksess, men Redd Barna ser at det er flere områder som kan bli bedre. Alle fylker bør få sitt eget barnehus, og barnehusene trenger økte midler.

  Les mer

 16. Tirsdag 23. oktober inviterer Redd Barna til debatt på Oslo Kongressenter om hvordan vi kan sikre gratis helsetjenester for alle etter 2015.

  Les mer

 17. I dag setter FNs barnekomité av hele dagen til å diskutere situasjonen og rettighetene til barn på flukt.

  Les mer

 18. En Norad-rapport viser at bistand i Afghanistan er utfordrende. Redd Barna vet hvor vanskelig det er å jobbe i et land i krig, men kan likevel vise til gode resultater.

  Les mer

 19. Redd Barna ber utenriksminister Jonas Gahr Støre om å gi barn klagerett når deres menneskerettigheter brytes.

  Les mer

 20. Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris går i år til tannlege Anne Rønneberg. Hun får prisen for sitt arbeid med å øke bevisstheten om overgrep mot barn.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?