Søk

Filtrer søket på:
 1. Redd Barna er opprørt over at statsbudsjettet for 2011 nok en gang svikter asylsøkerbarna, men roser satsning på barnevern. Redd Barna er glad for fortsatt høyt bistandsnivå, men mener milliarden spart til flyktningutgifter burde gått til fattigdomsbekjempelse.

  Les mer

 2. Barnekonvensjonen er barnas lov, der står alle barns rettigheter samlet. Se hvordan vi jobber med barns rettigheter her.

  Les mer

 3. Redd Barna jobber for at norske myndigheter oppfyller rettighetene barn har gjennom barnekonvensjonen.

  Les mer

 4. Her kan du lese Redd Barnas uoffisielle, mer forståelige kortversjon av Barnekonvensjonen.

  Les mer

 5. Menneskerettigheter - 01.10.2010

  Barn er ikke mini-mennesker med mini-rettigheter. Det betyr at alle nasjonale og internasjonale lover skal beskytte barn på lik linje med voksne.

  Les mer

 6. Barnekonvensjonen - 01.10.2010

  Barnekonvensjonen er Redd Barnas viktigste arbeidsverktøy. Den sikrer rettigheter til hvert enkelt barn.

  Les mer

 7. Her kan du lese hele Barnekonvensjonen ord for ord.

  Les mer

 8. Fem år før tusenårsmålet om skolegang for alle skal være oppfylt, er det fortsatt 69 millioner barn som ikke går på skole. Utdanning spiller en sentral rolle for å innfri alle tusenårsmålene og må derfor være topprioritert.

  Les mer

 9. I dag avslutter verdens ledere FN toppmøtet om tusenårsmålene som skal innfris innen 2015. Det mangler i dag 206 milliarder kroner årlig til helse og 96 milliarder årlig til utdanning. Nå trengs handlingsplaner med penger og datofrister.

  Les mer

 10. Hvert år dør 8,1 millioner barn av sykdommer som lett kan forebygges og hver dag våkner 69 millioner barn uten å ha en skole å gå til. I dag møtes verdens ledere for å gjøre opp status på FNs tusenårsmål.

  Les mer

 11. Redd Barna krever at verdens ledere trapper opp innsatsen kraftig for å sikre barn lik og rettferdig tilgang på utdanning og helsetjenester. På mandag møtes statslederne i New York for å gjøre opp status fem år før FNs tusenårsmål skal være innfridd.

  Les mer

 12. Redd Barna er opprørt over måten de kosovoserbiske barna har blitt sendt ut på de siste dagene. Metodene har skapt frykt, angst og fortvilelse hos barna det gjelder.

  Les mer

 13. Fire millioner barn kunne vært reddet i løpet av ti år dersom verdenssamfunnet hadde prioritert de fattiges behov, kommer det frem i en internasjonal Redd Barna-rapport som lanseres i dag.

  Les mer

 14. Redd Barnas beredskapsarbeider Kristine Haldorsen har nettopp returnert til Norge etter seks måneders arbeid i tre flyktningleire i Uganda. Hovedoppgaven har vært å sikre beskyttelse til barna – spesielt unge jenter fra Kongo, et land hvor seksualisert vold er svært utbredt.

  Les mer

 15. Den norske befolkningen mener at norsk bistand først og frem skal bidra til at barn i de fattigste landene får gå på skolen, at de har god helse og får hjelp i naturkatastrofer. Det viser en ny undersøkelse Synovate har gjennomført for Redd Barna.

  Les mer

 16. Norge har fått en papirløs underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten rettigheter, og ofte i stor nød. Redd Barna og en rekke organisasjoner lanserer 31. august en bred kampanje for å sette fokus på papirløses situasjon.

  Les mer

 17. 75 millioner barn rammet av krig og katastrofer skal sikres beskyttelse og få en utdannelse av god kvalitet. Felles standarder for arbeidet med utdanning i krisesituasjoner skal styrke arbeidet for å sikre barns rett til utdanning.

  Les mer

 18. Press – Redd Barna Ungdom er Norges eneste ungdomsorganisasjon som utelukkende jobber for barns rettigheter. Nybakt leder Tirill Sjøvoll er stolt av organisasjonen som fyller 15 år i dag.

  Les mer

 19. Barns rett til utdanning må sikres – også i krisesituasjoner. Dette er vedtatt i en ny resolusjon fra FNs generalforsamling.

  Les mer

 20. Afghanistan er ett av de verste stedene i verden å være barn. Barn blir drept, lider massive overgrep og dømmes til liv i fattigdom og nød. I dag starter et toppmøte i Kabul.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?