Søk

Filtrer søket på:
 1. Redd Barna gleder seg over at regjeringen har nominert professor, Dr. Juris Kirsten Sandberg som kandidat til FNs komité for barnets rettigheter for perioden 2011-2015.

  Les mer

 2. Og vinneren er … - 09.11.2010

  Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris går i år til Landsforeningen for barnevernsbarn - et viktig talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet.

  Les mer

 3. – Land som ikke arbeider for barns rettigheter vil betale prisen ved svakere vekst og utvikling, sa Tine Mørch Smith, norsk ambassadør til FNs generalforsamling, da barns rettigheter ble behandlet forrige uke. Redd Barna var til stede som observatør.

  Les mer

 4. Redd Barna er opprørt over at statsbudsjettet for 2011 nok en gang svikter asylsøkerbarna, men roser satsning på barnevern. Redd Barna er glad for fortsatt høyt bistandsnivå, men mener milliarden spart til flyktningutgifter burde gått til fattigdomsbekjempelse.

  Les mer

 5. Barnekonvensjonen er barnas lov, der står alle barns rettigheter samlet. Se hvordan vi jobber med barns rettigheter her.

  Les mer

 6. Redd Barna jobber for at norske myndigheter oppfyller rettighetene barn har gjennom barnekonvensjonen.

  Les mer

 7. Her kan du lese Redd Barnas uoffisielle, mer forståelige kortversjon av Barnekonvensjonen.

  Les mer

 8. Menneskerettigheter - 01.10.2010

  Barn er ikke mini-mennesker med mini-rettigheter. Det betyr at alle nasjonale og internasjonale lover skal beskytte barn på lik linje med voksne.

  Les mer

 9. Barnekonvensjonen - 01.10.2010

  Barnekonvensjonen er Redd Barnas viktigste arbeidsverktøy. Den sikrer rettigheter til hvert enkelt barn.

  Les mer

 10. Her kan du lese hele Barnekonvensjonen ord for ord.

  Les mer

 11. Fem år før tusenårsmålet om skolegang for alle skal være oppfylt, er det fortsatt 69 millioner barn som ikke går på skole. Utdanning spiller en sentral rolle for å innfri alle tusenårsmålene og må derfor være topprioritert.

  Les mer

 12. I dag avslutter verdens ledere FN toppmøtet om tusenårsmålene som skal innfris innen 2015. Det mangler i dag 206 milliarder kroner årlig til helse og 96 milliarder årlig til utdanning. Nå trengs handlingsplaner med penger og datofrister.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?