Søk

Filtrer søket på:
 1. Denne uken vedtok FN en ordning som gjør det mulig å klage på brudd på Barnekonvensjonen. - Dette er årets beste julegave til verdens barn, og vi håper Norge vil bli med, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

  Les mer

 2. Julen nærmer seg, men for mange barn er julen en vanskelig tid. 85 000 barn i Norge gruer seg til jul, fordi foreldrene deres er fattige. Redd Barna inviterer nå til frokostmøte om barnefattigdom.

  Les mer

 3. Utenriksdepartementet (UD) og Internasjonale Redd Barna sto i går sammen bak et arrangement om forebygging av naturkatastrofer under klimatoppmøtet i Durban. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltok på møtet, og han mener det er svært viktig å mobilisere kvinner og unge mennesker for å forebygge naturkatastrofer.

  Les mer

 4. Klimaseier for barn - 05.12.2011

  I forslaget til klimaavtale som legges fram i Durban i dag blir barn trukket fram som en spesielt sårbar gruppe for klimaendringene og en gruppe som må prioriteres i arbeid for klimatilpasning.

  Les mer

 5. Redd Barna er dypt bekymret foran klimatoppmøtet i Durban. Barns framtid står på spill. Forpliktende utslippskutt og midler til klimatilpasning må sikres. Barn og unges rettigheter må prioriteres i klimaforhandlingene.

  Les mer

 6. Når UNE behandler saker der de skal vurdere barns tilknytning til Norge, viser praksis at innvandringsregulerende hensyn veier tyngre.

  Les mer

 7. Vi går stadig forbi dem på gata: romfolk som sitter med tiggerkoppen foran seg. Hvem er de? Hvorfor er de her? Og hvordan har barna deres det?

  Les mer

 8. Redd Barnas Petter Myhren har bodd og jobbet 10 år i Etiopia. I ”Reisen tilbake” har bistandsveteranen besøkt landet han forlot for mange år siden. Tilbakekomsten til Etiopia ble et sterkt gjensyn med gamle venner, kollegaer og samarbeidspartnere.

  Les mer

 9. Papirløskampanjen arrangerte denne uken debatt om hvorfor Norge skal eller ikke skal gi opphold til papirløse. Redd Barna mener det må komme på plass en løsning for de 400 barna som er papirløse, og dermed uten rettigheter.

  Les mer

 10. Redd Barna har fått laget en barnevennlig versjon av FNs merknader på hvordan Norge oppfyller barns rettigheter. Nå har alle ordførerne i Norge fått den barnevennlige versjonen, og blitt bedt om å bruke den i sitt arbeid.

  Les mer

 11. Hva er sammenhengen mellom barns rettigheter og godt styresett? Dette er tema for en konferanse i regi av Redd Barna neste uke.

  Les mer

 12. Regjeringen må ta ansvaret for en bedre politikk for de 400 papirløse barna som lever i Norge, og sette en grense for hvor lenge et barn kan leve uten avklart status, mener Redd Barna. I går overrakte Papirløs-kampanjen 400 Nansenpass til justisminister Knut Storberget.

  Les mer

 13. Det bor 400 papirløse barn i Norge. De kommer fra land foreldrene mener det er utrygt å vende tilbake til og de kan heller ikke tvangsreturneres dit. Nå starter en facebook-aksjon for å sikre disse barna og foreldrene deres en trygg fremtid.

  Les mer

 14. Merknadene fra FNs barnekomité er vanskelige å forstå. Derfor har flere barn og unge hjulpet Redd Barna med å lage en barnevennlig versjon.

  Les mer

 15. Redd Barnas barnerettighetspris går i år til NRKs Supernytt, for deres jobb for at barn i Norge skal få informasjon om saker de er opptatt av, og for at barn skal bli hørt.

  Les mer

 16. En ny dom fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slår fast at Norge ikke kan la "nasjonale interesser" gå foran hensynet til hva som er best for et enkelt barn. Norges restriktive linje i asylpolitikken er i strid med våre internasjonale forpliktelser.

  Les mer

 17. FNs Menneskerettighetsråd i Genève stemte i dag for en protokoll som gir barn mulighet til å klage inn brudd på Barnekonvensjonen. - Den største seieren for barns rettigheter internasjonalt siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt for 22 år siden, mener Redd Barna.

  Les mer

 18. Redd Barna har ti krav til den nye stortingsmeldingen om barn på flukt, som kommer i høst.

  Les mer

 19. Fredag 6. mai blir det åpning av Redd Barnas barnerettighetsfrokost, et nyetablert forum for kunnskap, debatt og refleksjon om barns rettigheter i Norge.

  Les mer

 20. Hvert femte år evalueres Norge av FN på hvor langt vi har kommet i arbeidet med barns rettigheter. Nå jobber Redd Barna sammen med barn flere steder i landet for å lage en barnevennlig versjon av FNs evaluering.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?