Søk

Filtrer søket på:
 1. Redd Barnas Petter Myhren har bodd og jobbet 10 år i Etiopia. I ”Reisen tilbake” har bistandsveteranen besøkt landet han forlot for mange år siden. Tilbakekomsten til Etiopia ble et sterkt gjensyn med gamle venner, kollegaer og samarbeidspartnere.

  Les mer

 2. Papirløskampanjen arrangerte denne uken debatt om hvorfor Norge skal eller ikke skal gi opphold til papirløse. Redd Barna mener det må komme på plass en løsning for de 400 barna som er papirløse, og dermed uten rettigheter.

  Les mer

 3. Redd Barna har fått laget en barnevennlig versjon av FNs merknader på hvordan Norge oppfyller barns rettigheter. Nå har alle ordførerne i Norge fått den barnevennlige versjonen, og blitt bedt om å bruke den i sitt arbeid.

  Les mer

 4. Hva er sammenhengen mellom barns rettigheter og godt styresett? Dette er tema for en konferanse i regi av Redd Barna neste uke.

  Les mer

 5. Regjeringen må ta ansvaret for en bedre politikk for de 400 papirløse barna som lever i Norge, og sette en grense for hvor lenge et barn kan leve uten avklart status, mener Redd Barna. I går overrakte Papirløs-kampanjen 400 Nansenpass til justisminister Knut Storberget.

  Les mer

 6. Det bor 400 papirløse barn i Norge. De kommer fra land foreldrene mener det er utrygt å vende tilbake til og de kan heller ikke tvangsreturneres dit. Nå starter en facebook-aksjon for å sikre disse barna og foreldrene deres en trygg fremtid.

  Les mer

 7. Merknadene fra FNs barnekomité er vanskelige å forstå. Derfor har flere barn og unge hjulpet Redd Barna med å lage en barnevennlig versjon.

  Les mer

 8. Redd Barnas barnerettighetspris går i år til NRKs Supernytt, for deres jobb for at barn i Norge skal få informasjon om saker de er opptatt av, og for at barn skal bli hørt.

  Les mer

 9. En ny dom fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slår fast at Norge ikke kan la "nasjonale interesser" gå foran hensynet til hva som er best for et enkelt barn. Norges restriktive linje i asylpolitikken er i strid med våre internasjonale forpliktelser.

  Les mer

 10. FNs Menneskerettighetsråd i Genève stemte i dag for en protokoll som gir barn mulighet til å klage inn brudd på Barnekonvensjonen. - Den største seieren for barns rettigheter internasjonalt siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt for 22 år siden, mener Redd Barna.

  Les mer

 11. Redd Barna har ti krav til den nye stortingsmeldingen om barn på flukt, som kommer i høst.

  Les mer

 12. Fredag 6. mai blir det åpning av Redd Barnas barnerettighetsfrokost, et nyetablert forum for kunnskap, debatt og refleksjon om barns rettigheter i Norge.

  Les mer

 13. Hvert femte år evalueres Norge av FN på hvor langt vi har kommet i arbeidet med barns rettigheter. Nå jobber Redd Barna sammen med barn flere steder i landet for å lage en barnevennlig versjon av FNs evaluering.

  Les mer

 14. Redd Barnas regionmøter er like varierte som den frivillige aktiviteten, men fellesnevneren er et stort engasjement for organisasjonen og for barns rettigheter!

  Les mer

 15. Regjeringen har nylig fremmet et forslag til helseforskrift for papirløse. Redd Barna mener dette forslaget bare gir barn begrenset tilgang til helsetjenester.

  Les mer

 16. Det årlige seminaret for frivillige på flyktningfeltet ga både innsikt, kunnskap og inspirasjon for frivillige fra hele landet.

  Les mer

 17. En stor glede! - 17.03.2011

  - Utrolig spennende og nyttig! Veldig interessant! Superlativene var mange da frivillige fra hele landet var samlet i Oslo til seminar for frivillige på flyktningfeltet.

  Les mer

 18. Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid for barns rettigheter i Norge? Redd Barna vil gjerne ha ditt forslag om hvem som skal få Eglantyne Jebb-prisen 2011.

  Les mer

 19. Alt tyder på at president Yoweri Museveni vinner dagens presidentvalg i Uganda. Landet har store utfordringer knyttet til barns rettigheter.

  Les mer

 20. Bli med på seminar! - 17.02.2011

  12.-13.mars arrangerer Redd Barna seminar for alle som deltar som frivillig i arbeidet blant flyktninger. Dersom du ikke har meldt deg på allerede er fristen 23.februar!

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?