Søk

Filtrer søket på:
 1. Gjennom forstyrringsukene setter Redd Barna nok en gang fokus på å få ordførere til å undertegne et opprop. I oppropet forplikter kommunene seg til å gjøre konkrete tiltak for å forbedre forholdene til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

  Les mer

 2. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Likevel er det betydelig lavere straff for å begå overgrep mot barn mellom 14 og 16 år, enn mot de under 14. Redd Barna mener dette er et kunstig skille i overgrepssaker.

  Les mer

 3. Leger, tannleger og barnehageansatte snakket i dag om meldeplikten til barnevernet på et Redd Barna-arrangement. Redd Barna mener voksne som møter barn i sitt arbeid har et spesielt ansvar for å melde fra om barn de er bekymret for.

  Les mer

 4. I to uker fremover arrangerer Redd Barna forstyrringsuker, hvor målet er å få voksne til å melde fra om barn de er bekymret for. Ulike aktiviteter og seminarer setter fokus på barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

  Les mer

 5. Redd Barnas nettvettforedrag engasjerer både barn og foreldre. På Sagene skole gikk diskusjonen livlig i niendeklassene på dagen, og på kvelden møttes foreldre og ungdom til en felles prat.

  Les mer

 6. Redd Barna vil at barnevernloven skal bli en rettighetslov, og at barn skal bli hørt og få reell innflytelse i saker som angår dem. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har foreslått flere viktige endringer i barnevernloven, men Redd Barna mener de kunne vært langt modigere på vegne av barna.

  Les mer

 7. Hvert år dør én million barn innen 24 timer etter fødselen. Tre millioner barn dør før de har fylt en måned. En ny rapport fra Redd Barna viser at verden mangler 350 000 jordmødre og fem millioner helsearbeidere.

  Les mer

 8. I dag lanserer Redd Barna informasjons- og underskriftskampanjen «9 måneder igjen». Dette skjer samtidig som Redd Barna internasjonalt lanserer årets tilstandsrapport for verdens mødre.

  Les mer

 9. 70 ungdommer med minoritetsbakgrunn har delt sine erfaringer og gir nå råd til barnevernet. Alle ungdommene får hjelp av barnevernet. Redd Barna mener deres innspill og råd er viktig for at barn og unge skal bli møtt på en best mulig måte i hjelpeapparatet.

  Les mer

 10. Kulturdepartementet har nå kommet med et forslag til en ny lov som skal beskytte mindreårige mot skadelige bildeprogram. Redd Barna mener dette vil hjelpe foreldre å kontrollere små barns mediebruk, men at det neppe vil skjerme barn mot skadelige medieopplevelser.

  Les mer

 11. Redd Barna ønsker velkommen til rapport-og kampanjelansering tirsdag 7.mai kl. 09.00-10.00 på Gimle kino, Bygdøy Allé 39.

  Les mer

 12. Størrelsen teller - 02.05.2013

  Som generalsekretærer i Norges fem største bistands- og humanitære organisasjoner, erfarer vi hver dag hvordan norsk bistand bidrar til et bedre liv for mange mennesker som lever i fattigdom. Vi oppfordrer derfor sterkt Høyre og FrP til å forplikte seg til et bistandsnivå på minst 1% .

  Les mer

 13. På nett med ungdommen - 29.04.2013

  Fire cafébord, fire temaer. Ungdommer fra ulike ungdomsråd og deres venner. Sammen med prosjektledere og ansatte i bydelene Stovner, Bjerke og Alna arrangerte Redd Barna en cafédialog om sosiale medier, nettvett, kriminalitet og forebygging.

  Les mer

 14. I går åpnet utstillingen ”Først og fremst barn” på Galleri Bølgen i Larvik. Publikum fikk være med på en reise i barndommen til barn som bor i asylmottak.

  Les mer

 15. Redd Barna har nå gitt innspill til en høring om avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. Redd Barna er glade for at barnehusene gjøres obligatorisk for barn under 15 år i enkelte sakstyper. Men vi mener at alle barn som er utsatt for vold og overgrep må få lik tilgang til barnehusene. Dit er det ennå en vei å gå.

  Les mer

 16. Redd Barna har gleden av å invitere til en barnerettighetsfrokost 29.mai fra kl. 8.30-10.30 på Oslo Kongressenter. Temaet er: meldeplikten- hva hindrer voksne i å melde fra om sin bekymring for et barn.

  Les mer

 17. Et eget Donald-hefte sendes nå til alle barnehager i landet. Sammen med Donald kan barn og voksne utforske og løse oppgaver for å lære om en trygg og spennende digital hverdag.

  Les mer

 18. Utdanning er noe av det mest effektive vi kan investere bistandspenger i. Likevel står den norske utdanningsbistanden stille. I dag utfordres utviklingsminister Heikki Holmås på sin utdanningssatsing i Stortinget. Redd Barna vil følge debatten nøye.

  Les mer

 19. I Midt-Norge har det nå blitt utført et forskningsprosjekt for å bedre samarbeidet mellom barnevern og barnehager. Redd Barna mener at å komme tidlig inn i utsatte barns liv er den beste måten for å forhindre skader.

  Les mer

 20. - Dersom pengene som forsvinner i kapitalflukt, hadde vært brukt i fattige land ville 1.4 millioner barneliv vært spart de siste 15 årene.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?