Søk

Filtrer søket på:
 1. Redd Barna vil gi barn i Norge og resten av verden muligheten til å klage når deres rettigheter brytes. Nå ber vi regjeringen si ja til det samme! Les mer om hva det betyr her.

  Les mer

 2. En ny rapport om ungdoms hverdagsliv på nett vitner om en ungdomsgenerasjon som er aktive og reflekterte nettbrukere, men også om at voksne må ta ansvar for å forebygge mobbing.

  Les mer

 3. Rapporter og studier viser at det er mistillit mellom enkelte minoritetsmiljøer og barnevernet. For å åpne opp for samtaler mellom somaliske mødre og lokalt barnevern, arrangerte Redd Barna sammen med Somaliland Women Solidarity et dialogmøte.

  Les mer

 4. I dag fikk barneminister Inga Marte Thorkildsen, statssekretær Pål Lønseth fra Justisdepartementet og representanter fra alle de politiske partiene overlevert den alvorlig store meldingen fra barn som søker asyl i Norge.

  Les mer

 5. Barnas egen melding - 12.06.2013

  Pressemelding: Om barn på flukt. Av barn på flukt. Til de som bestemmer. En alvorlig stor melding, halvannen meter høy og én meter bred, overrekkes nå til Stortinget fra barn som søker asyl i Norge.

  Les mer

 6. Barnas egen melding - 12.06.2013

  Om barn på flukt. Av barn på flukt. Til de som bestemmer. En alvorlig stor melding, halvannen meter høy og én meter bred, overrekkes til Stortinget i dag fra barn som søker asyl i Norge.

  Les mer

 7. «Fredag ettermiddag» er en ny norsk novellefilm, som handler om hva som skjer i en liten kommune når barnevernet får en hastesak på fredag ettermiddag.

  Les mer

 8. Gjennom forstyrringsukene setter Redd Barna nok en gang fokus på å få ordførere til å undertegne et opprop. I oppropet forplikter kommunene seg til å gjøre konkrete tiltak for å forbedre forholdene til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

  Les mer

 9. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Likevel er det betydelig lavere straff for å begå overgrep mot barn mellom 14 og 16 år, enn mot de under 14. Redd Barna mener dette er et kunstig skille i overgrepssaker.

  Les mer

 10. Leger, tannleger og barnehageansatte snakket i dag om meldeplikten til barnevernet på et Redd Barna-arrangement. Redd Barna mener voksne som møter barn i sitt arbeid har et spesielt ansvar for å melde fra om barn de er bekymret for.

  Les mer

 11. I to uker fremover arrangerer Redd Barna forstyrringsuker, hvor målet er å få voksne til å melde fra om barn de er bekymret for. Ulike aktiviteter og seminarer setter fokus på barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

  Les mer

 12. Redd Barnas nettvettforedrag engasjerer både barn og foreldre. På Sagene skole gikk diskusjonen livlig i niendeklassene på dagen, og på kvelden møttes foreldre og ungdom til en felles prat.

  Les mer

 13. Redd Barna vil at barnevernloven skal bli en rettighetslov, og at barn skal bli hørt og få reell innflytelse i saker som angår dem. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har foreslått flere viktige endringer i barnevernloven, men Redd Barna mener de kunne vært langt modigere på vegne av barna.

  Les mer

 14. Hvert år dør én million barn innen 24 timer etter fødselen. Tre millioner barn dør før de har fylt en måned. En ny rapport fra Redd Barna viser at verden mangler 350 000 jordmødre og fem millioner helsearbeidere.

  Les mer

 15. I dag lanserer Redd Barna informasjons- og underskriftskampanjen «9 måneder igjen». Dette skjer samtidig som Redd Barna internasjonalt lanserer årets tilstandsrapport for verdens mødre.

  Les mer

 16. 70 ungdommer med minoritetsbakgrunn har delt sine erfaringer og gir nå råd til barnevernet. Alle ungdommene får hjelp av barnevernet. Redd Barna mener deres innspill og råd er viktig for at barn og unge skal bli møtt på en best mulig måte i hjelpeapparatet.

  Les mer

 17. Kulturdepartementet har nå kommet med et forslag til en ny lov som skal beskytte mindreårige mot skadelige bildeprogram. Redd Barna mener dette vil hjelpe foreldre å kontrollere små barns mediebruk, men at det neppe vil skjerme barn mot skadelige medieopplevelser.

  Les mer

 18. Redd Barna ønsker velkommen til rapport-og kampanjelansering tirsdag 7.mai kl. 09.00-10.00 på Gimle kino, Bygdøy Allé 39.

  Les mer

 19. Størrelsen teller - 02.05.2013

  Som generalsekretærer i Norges fem største bistands- og humanitære organisasjoner, erfarer vi hver dag hvordan norsk bistand bidrar til et bedre liv for mange mennesker som lever i fattigdom. Vi oppfordrer derfor sterkt Høyre og FrP til å forplikte seg til et bistandsnivå på minst 1% .

  Les mer

 20. På nett med ungdommen - 29.04.2013

  Fire cafébord, fire temaer. Ungdommer fra ulike ungdomsråd og deres venner. Sammen med prosjektledere og ansatte i bydelene Stovner, Bjerke og Alna arrangerte Redd Barna en cafédialog om sosiale medier, nettvett, kriminalitet og forebygging.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?