Søk

Filtrer søket på:
 1. Birgitte Lange blir Redd Barnas nye generalsekretær. - Jeg ser fram til å bruke både hodet og hjertet i den nye jobben, sier Lange, som kommer fra stillingen som assisterende direktør i UDI.

  Les mer

 2. Denne uken undersøker FNs barnekomité hvordan det står til med barns rettigheter i Norge. De vil vite hva norske myndigheter gjør for at barn skal få oppfylt sine rettigheter.

  Les mer

 3. En ny rapport viser at mange av de unge som begår kriminelle handlinger kommer fra familier med lav inntekt, som bor trangt og har store utfordringer. Redd Barna mener at det må komme nasjonale retningslinjer for hvordan barn skal bo. Det må også sikres et godt fritidstilbud som inkluderer alle barn og unge.

  Les mer

 4. Serien «Kroppen min eier jeg» vant lørdag kveld prisen for beste barne- eller ungdomsprogram under Gullruten 2018.

  Les mer

 5. Generalsekretær Tove R. Wang forlater Redd Barna, etter 40 år i tjeneste for barn i verden. Vi søker nå ny generalsekretær til å kjempe for barns rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

  Les mer

 6. Den globale kampanjen mot seksuell trakassering, omtalt som #metoo, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Omfanget og beskrivelsene av sakene har ført til at mange prater om uønsket seksuell oppmerksomhet. Med et slikt tema så høyt på agendaen, er det viktig å vite hvordan man kan snakke med barn som har spørsmål og er opptatt av dette.

  Les mer

 7. Flyktningkrisen har fått flere forfattere til å skrive om mennesker på flukt og flyktninger i Norge. Lars Petter Sveen, Taran Bjørnstad og Constance Ørbeck-Nilssen kom alle med bøker om barn og unge på flukt høsten 2017.

  Les mer

 8. Dette sier Glorija (18), en av barnevernsproffene i Forandringsfabrikken, og er glad for at det å samarbeide med barn kan bli en del av barnevernloven. I dag var det høring på de nye lovbestemmelsene som regjeringen kom med før valget. BarnevernsProffene deltok på høringen.

  Les mer

 9. Nikolai Astrup (H) har mye å ta tak i som ny utviklingsminister. Derfor har Redd Barna laget verdens viktigste huskeliste til ham.

  Les mer

 10. Redd Barna og IKEA jobber sammen for at barn skal få muligheten til å leke og være barn. Kampanjen «Lek for forandring» sikrer barns rett til beskyttelse, utdanning og lek i Bangladesh og Etiopia. I Norge støtter IKEA også Redd Barnas arbeid for barn som har opplevd vold.

  Les mer

 11. Husker du sommerkampanjen til Redd Barna, der vi ba folk om å dele et barndomsminne og sette ord på betydningen av barndom? Mange engasjerte seg og krevde at barn på flukt skal få den barndommen de har krav på.

  Les mer

 12. Nå er det klart for Redd Barnas fredsprisfest! Du kan se festen direkte fra kl.11.00. Barna i festkomiteen gleder seg til å møte fredsvinneren ICAN, og til å holde et show med sterke historier, fine samtaler og flotte artister.

  Les mer

 13. FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. For å sikre at alle barn har trygge oppvekstarenaer mener Redd Barna at det er nødvendig med gode rutiner og beredskapsplaner på alle arenaer der barn er. Også på asylmottak.

  Les mer

 14. «Begge akuttplasseringene mine har jo gått veldig fort. Det er bare sånn få beskjed om å pakke, kaste det i bilen og kjøre av gårde», forteller jente 16 år.

  Les mer

 15. Returene av ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige må stoppes, inntil situasjonen for barn og unge som retuneres til Afghanistan har blitt gjennomgått og ungdommene har fått saken sin vurdert på nytt, mener Redd Barna.

  Les mer

 16. I Redd Barnas alternative statsbudsjett presentes konkrete endringsforslag for å gjøre statsbudsjettet 2018 til et budsjett for alle barn, inkludert de barna som har det vanskeligst i Norge og verden.

  Les mer

 17. Statsbudsjettet vil føre til flere fattige barn i Norge, og tar ikke verdens flyktningsituasjon på alvor. Men det er positivt at regjeringen øker bistandsbudsjettet.

  Les mer

 18. Barna som skal lage årets fredsprisfest synes er flott at Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) ble tildelt fredsprisen i dag. Barna gleder seg til å få møte og intervjue fredsprisvinneren, og håper prisen kan føre til en verden uten atomvåpen.

  Les mer

 19. En ny Redd Barna-rapport viser at Norge mangler et hjelpetilbud rettet mot potensielle overgripere før de begår overgrep. Slike tilbud finnes i flere av våre naboland.

  Les mer

 20. I dag slippes tre rapporter som har undersøkt Norges oppfyllelse av barns rettigheter. Norge får krass kritikk fra ekspertene på en rekke områder.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?