Søk

Filtrer søket på:
 1. Norske myndigheter øker innsatsen for internasjonalt utdanningsarbeid, og dobler årets bidrag til Global Partnership for Education(GPE). Det kom frem under en giverkonferanse i København nylig. Norge bidrar i år med 200 millioner kroner til GPE, og Redd Barna mener utviklingen i de norske bidragene går i riktig retning.

  Les mer

 2. Etter 2009 har norsk bistand til utdanning gått ned, stikk i strid med hva Stortinget har bedt om. Når Stortinget nå behandler bistandsbudsjettet for 2012, må de flytte penger til utdanning og slik bidra i den internasjonale kampen for å sikre alle barn sin rett til å gå på skole.

  Les mer

 3. Dersom Norge hadde sett seg selv i speilet hadde vi sett et samfunn bygget på lik fordeling, likestilling, utdanning og helse for alle. Dette er egenskaper vi må bygge utviklings- og miljøpolitikken vår på, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

  Les mer

 4. Skole for alle penga! - 25.10.2011

  Helt siden tv – aksjonen i 2003 har Stangeland skole på Jæren vært en av de mest aktive Redd Barna skolene i landet. –Det blir spennende å se om det store engasjementet for Redd Barna fortsetter når som det skal bygges ny skole og den gamle legges ned, sier leder av Sola Redd Barna Åse Ekkje.

  Les mer

 5. Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang oppfordret det internasjonale samfunnet om å prioritere utdanning i katastrofer og i land med krig da hun talte til delegatene på ECOSOC høynivåmøte i Genève i går.

  Les mer

 6. Dårlig førskole fører til at mange barn i de fattigste strøkene av Zimbabwe ikke klarer å henge med på undervisningen når de begynner på skolen.

  Les mer

 7. Kun 0,3 prosent av kvinnene i provinsen Uruzgan sør i Afghanistan kan lese eller skrive. Ett av unntakene er elleve år gamle Zardana, som går i sjette klasse.

  Les mer

 8. – Jeg går på skolen så jeg kan lære meg bokstaver og lese mitt eget språk, sier 15 år gamle Vannek.

  Les mer

 9. Én måned etter at skolene gjenåpnet i store deler av Elfenbenskysten venter flere enn 83 000 barn på å sette seg på skolebenken igjen. Redd Barna advarer mot at det gjøres for lite for å kunne garantere at barn over hele landet får tilgang til utdanning.

  Les mer

 10. Aurelie og Marie måtte flykte fra hjemmet sitt i Abidjan i Elfenbenskysten for flere uker siden. De savner skole og venner som er igjen hjemme.

  Les mer

 11. 2.-8. mai 2011 er det global kampanjeuke for utdanning, og sammen med organisasjoner over hele verden slåss Redd Barna for at alle barn skal få gå på skole. Vi retter spesielt oppmerksomheten mot jenter og kvinner i år.

  Les mer

 12. Redd Barna inviterer til debatt om den internasjonale utviklingsagendaen etter tusenårsmålene skal være nådd i 2015.

  Les mer

 13. - Det er et under at ingen av elevene tråkket på en mine eller ble skadd, sier rektor Prearp Korb ved barneskolen Day Krahom midt i Kambodsja.

  Les mer

 14. For seks år siden tok noen kvinner i Ås initiativ til å arrangere barneutsyrshelg i regi av Redd Barna Ås lokalavdeling. Brukt barneutstyr selges og 25 prosent av omsetningen fra vår- og høstsalget går til Redd Barna.

  Les mer

 15. Den politiske volden i Jemen har vokst de siste dagene. Et stort antall barn deltar aktivt i demonstrasjonene. Stadig flere barn blir drept og skadet i de voldelige sammenstøtene.

  Les mer

 16. Krig og konflikt hindrer 28 millioner barn fra å få skolegangen de har rett til. Redd Barna har vist at det er mulig å tilby utdanning på tross av konfliktene.

  Les mer

 17. Han gikk glipp av utdanning som barn fordi han var barnesoldat. Med hjelp fra Redd Barna har han fått en ny sjanse til å ta igjen den tapte skolegangen.

  Les mer

 18. Redd Barnas prosjekt for ungdomsskole til barn i fjerntliggende strøk i Kambodsja har kommet videre til finalen i Operasjon dagsverk.

  Les mer

 19. Media har for lengst glemt uroen i Kongo. Men Redd Barna er fremdeles i landet for å hjelpe barna som ble tvunget på flukt i Nord-Kivu. Rafiki (12) er blant mange som har fått hjelp.

  Les mer

 20. I løpet av seks dager bruker rike land nærmere 100 millarder kroner på forsvaret. Denne summen kunne gitt alle barn et skoletilbud innen 2015, viser en ny FN-rapport om utdanning i konfliktområder.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?