Søk

Filtrer søket på:
 1. EU bestemte i dag å gi prispenger fra Nobels fredspris til utdanning for barn rammet av konfliktene i Somalia og Øst-Kongo.

  Les mer

 2. For første gang har EU bestemt seg for å gi støtte til utdanning av barn som lever i konflikt. Pengene fra Nobels fredspris blir doblet av EU selv til to millioner euro.

  Les mer

 3. I dag lanserte FNs generalsekretær utdanningsinitiativet "Education First". Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang var tilstede i New York under presentasjonen.

  Les mer

 4. Barn har ikke valgt å vokse opp i krig og konflikt, det er vår plikt som voksne å oppfylle deres rett til utdanning, skriver Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang i denne kronikken.

  Les mer

 5. Norge vil ifølge NTB gi 75 millioner øremerkede kroner på statsbudsjettet for 2013 til utdanning for barn i katastrofeområder.

  Les mer

 6. Hvordan sikre at barn som lever i konflikt eller humanitære kriser får gå på skolen? Det står på agendaen på et møte som arrangeres i forbindelse med FNs generalforsamling i dag.

  Les mer

 7. FNs tusenårsmål for bekjempelse av fattigdom går ut i 2015. Redd Barna er én av 13 organisasjoner som oppfordrer utviklingsminister Heikki Holmås til å lede an i arbeidet med å sikre at utdanning fremdeles er et sentralt utviklingsmål etter det.

  Les mer

 8. Naqibullah (17) har vært landsbyens eneste lærer siden han var tolv år. Gjennom Redd Barnas system med lokalskoler får barn i avsides landsbyer i Afghanistan nå også en mulighet til å gå på skolen.

  Les mer

 9. Angela er rektor ved en av flere hundre skoler på Filippinene som fungerer som evakueringssenter etter flommen. Sammen med Redd Barna jobber hun for å bedre barnas hverdag.

  Les mer

 10. – Det verste var ikke å bli slått, forteller 18 år gamle Asila fra Mazar-e-Sharif i Afghanistan. – Det verste var ydmykelsen: at jeg ble straffet foran klassekameratene mine.

  Les mer

 11. Utdanning blir nedprioritert i humanitær bistand. Det viser Redd Barnas ferske rapport ”A Creeping Crisis”.

  Les mer

 12. Boligbyggelaget Usbl har inngått et treårig samarbeid med Redd Barna. Støtten er øremerket Redd Barnas utdanningsprosjekter.

  Les mer

 13. En viktig strategi for Redd Barna i arbeidet med å øke kvaliteten på utdanning er å bidra til læreres profesjonelle utvikling gjennom ulike opplærings- og utviklingstiltak.

  Les mer

 14. Under borgerkrigen i Nepal ble skoler og skoleveien gjort om til fredssoner. Nå er ideen om at barn og unge kan få utdanning uten å bli rammet av krig tema på et internasjonalt seminar i Katmandu. Norske myndigheter støtter initiativet.

  Les mer

 15. Ellen Lühr har vært tre måneder på beredskapsoppdrag i Dollo Ado, på den etiopiske siden av grensen mot Somalia. Der var hun ansvarlig for Redd Barnas utdanningsprogram i leirene for somaliske flyktninger.

  Les mer

 16. Elizabeth Nyahok er den eneste kvinnelige læreren ved Walgak barneskole i den voldsherjede provinsen Jonglei i Sør-Sudan.

  Les mer

 17. Redd Barnas utdanningsekspert Elin Martinez har snakket med skolebarn i et av de mest tørkerammede områdene av Etiopia. Vannmangel gjør at mange må slutte skolen. Her kan du lese hennes dagbok.

  Les mer

 18. - Hysj…Ikke forstyrr elevene. Den Store Linel taler.

  Les mer

 19. De neste tre månedene skal Ellen Lühr lede arbeidet med utdanning i flyktningleirene i Dolo Ado i Etiopia. Hun har vært med i Redd Barnas beredskapsgruppe i 15 år.

  Les mer

 20. Redd Barna er glad for å se at det bevilges 40 millioner kroner mer i bistand til utdanning på statsbudsjettet for 2012.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?