Søk

Filtrer søket på:
 1. I dag slippes tre rapporter som har undersøkt Norges oppfyllelse av barns rettigheter. Norge får krass kritikk fra ekspertene på en rekke områder.

  Les mer

 2. Redd Barna har gått statsbudsjettet etter i sømmene og presenterer for første gang sitt eget alternative statsbudsjett. Norges budsjett for 2016 vil skrives inn i historien enten som det året da Norge vendte de fattige ryggen for å ta vare på flyktninger i Norge, eller det året da Norge bestemte seg for å gi flyktninger et verdig opphold i Norge uten å la det gå utover fattige barn i andre land.

  Les mer

 3. Aktuell faglitteratur - 22.02.2012

  Her finner du aktuelle publikasjoner om unges digitale hverdag, seksuell utprøving og nettrelaterte overgrep.

  Les mer

 4. For tredje gang leverte nettverket i Forum for Barnekonvensjonen, der Redd Barna er med, en supplerende rapport. Rapporten beskriver en mangelfull oppfølging av flere av konvensjonens artikler, og ble overlevert i juni 2009. Engelsk rapport.

  Last ned

 5. Redd Barna jobber for at norske myndigheter oppfyller rettighetene barn har gjennom barnekonvensjonen.

  Les mer

 6. En ny Redd Barna-rapport viser at barnevernsansatte har liten eller ingen oversikt over barnevernsbarnas nettbruk. Det til tross for at barnevernsbarn er mer utsatt for overgrep via internett enn andre barn og unge.

  Les mer

 7. FN sier fra til Norge - 02.02.2010

  FNs barnekomité har for fjerde gang vurdert hvordan Norge gjennomfører FNs barnekonvensjon. Komiteen har konkludert med at Norge kan bli bedre på en rekke punkter.

  Les mer

 8. Norge har i de siste 20 årene måttet rapportere om barnets og rikets tilstand i forhold til barns rettigheter. Hvert femte år er det eksamen. I år, for første gang, stiller barneministeren selv opp i Genève.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?