Søk

Filtrer søket på:
 1. Her kan du bestille og laste ned nettvett-materiell.

  Les mer

 2. Bestill gratis undervisningsmateriell fra Redd Barna til undervisningsoppleggene Det magiske klasserommet og Rettighetsslottet, og fra våre nettvett- og læringsmiljøressurser.

  Les mer

 3. Redd Barna ber om egne planer rettet mot ungdom når Regjeringen utarbeider en handlingsplan mot voldtekt. Voksne må lære unge å sette grenser, og å se forskjell på sunn og usunn utprøving i ungdomstiden.

  Les mer

 4. Elevene ser med et kritisk blikk på hvordan de selv og andre presenterer seg på Internett.

  Les mer

 5. Metodeheftet inneholder oppgaver som tar opp spørsmål om unges eksponering på nett og utprøving i ungdomstiden, og den kan brukes for å bevisstgjøre ungdom om ansvar, grenser og respekt for hverandre, enten det foregår på nettet eller ellers i en ungdoms omgangskrets. Den passer for alle som arbeider med barn. Den inngår som en del av vårt arbeid for å forebygge krenkelser og overgrep mot ungdom. Den er en norsk versjon av den svenske publikasjonen Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex og internet

  Last ned

 6. Arbeidsgruppen mot internettrelaterte overgrep lanserte 30.01.07 en rapport som inneholder forslag til 18 tiltak for å bekjempe overgrep mot barn i tilknytning til Internett.

  Last ned

Synes du flere burde lese dette?