Søk

Filtrer søket på:
 1. Formålet med denne studien har vært å få kunnskap om hvordan de ansatte ved barnehusene vurderer nettovergrep, hvordan de håndterer slike saker, samt hvilken betydning denne typen overgrep har for den videre behandlingen ved barnehusene. Undersøkelsen bygger på intervjuer med ansatte ved barnehusene og viser at erfaringen med nettovergrep varierer mye mellom barnehusene. Fokus på og kunnskap om nettovergrep har stor innvirkning på om slike overgrep avdekkes.

  Last ned

 2. Det er ofte bare tilfeldigheter som avgjør om barnehusene oppdager overgrep mot barn på nett. Nye rutiner må på plass, mener Redd Barna. En ny rapport NOVA har skrevet på oppdrag for Redd Barna lanseres i dag.

  Les mer

 3. Vi kan ikke la barn og voksne drukne på flukt fra krig. Skriv under på opprop og la din stemme påvirke norske politikere. Norge kan og må gjøre mer nå for å stoppe marerittet i Middelhavet.

  Les mer

 4. Tre ivrige jenter tok spontant initiativ i påskeferien og solgte solbærtoddy og kakao i nabolaget til inntekt for Redd Barna.

  Les mer

 5. Lørdag 11. april hadde Leonard, Khalid og Sabrin basar og samlet inn penger til Redd Barna.

  Les mer

 6. Vaffelsalg i Stjørdal - 21.04.2015

  Runa, Elias, Ella og Fride solgte vafler, kaffe og saft til inntekt for Redd Barna i Stjørdal.

  Les mer

 7. Malene og Sarah har samlet inn hele 1265 kroner til Redd Barna.

  Les mer

 8. Linnea Sofie, Alva, Aurora Aline, Helene, Hanne og Sigrid solgte mange hjemmelagede produkter på Sauheraddagene.

  Les mer

 9. Norge har i fjor tilsluttet seg FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og må i år for første gang rapportere til FNs CRPD-komité for å redegjøre hvordan staten oppfyller konvensjonens forpliktelser. Staten har sendt et utkast av sin rapport på høring. Redd Barna mener at rapporten på nesten alle områder mangler et grundig barneperspektiv og mener at informasjonen som inntas i rapporten i størst mulig grad bør presiseres i hvilken grad de også sikrer at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres grunnleggende menneskerettigheter ivaretas.

  Last ned

 10. 2015 er et skjebneår for menneskeheten. I år kan verden bli enige om å avskaffe fattigdom og reversere de skadelige klimaendringene. Men først må Norge stille med høyeste politiske ledelse i Addis Abeba i sommer.

  Les mer

 11. Se filmen og hør historien fra en 26 år gammel gutt som har vært utsatt for overgrep fra jevnaldrende ungdommer. Skuespiller, Tobias Santelmann, gir sin stemme til ham.

  Les mer

 12. Se filmen og hør historien til en 21 år gammel jente som har vært utsatt for overgrep fra sin mor og far gjennom oppveksten. Regissør, Margreth Olin, gir sin stemme til henne.

  Les mer

 13. Ingen vet bedre hvordan det oppleves å bli utsatt for overgrep, enn den som sitter på egne erfaringer. Ingen vet bedre hvordan det føles å ikke bli sett, hørt eller trodd, eller hva som skal til for at en skal ønske å fortelle.

  Les mer

 14. Les mer

 15. - Europa må våkne - 15.04.2015

  400 er savnet etter at en båt med 550 flyktninger kantret ved kysten til Libya 14. april. - Det er mange mindreårige blant de savnede, forteller overlevende til Redd Barnas ansatte i Italia som forventer flere tilfeller.

  Les mer

 16. Dokument - 15.04.2015

  Les mer

 17. Nett og mobil - 15.04.2015

  Les mer

 18. Fritid - 15.04.2015

  Les mer

 19. Barn som søker asyl får et langt dårligere bo- og omsorgstilbud enn andre barn i Norge, viser ny rapport. Barnevernansatte opplever at rammeverket ikke gjør det mulig å gi barn i mottak det de trenger. Redd Barna er dypt bekymret.

  Les mer

 20. Barnehage - 15.04.2015

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?