Søk

Filtrer søket på:
 1. Nikita Amber Abbas (18) bruker rullestol, og har blitt fortalt at hun ikke trenger å utdanne seg, hun kan bare bli ufør. Nikita har istedenfor valgt å engasjere seg for at alle skal få like muligheter til å delta, både på fritid og skole.

  Les mer

 2. I dag er verdens ledere samlet på FNs toppmøte om bærekraftsmålene i New York for å evaluere målet om å avskaffe alle former for vold mot barn. Samtidig viser en ny rapport fra Redd Barna at beskyttelse av barn i humanitære kriser havner nederst på prioriteringslista.

  Les mer

 3. Alle barn har rett til å bestemme over sin egen kropp. Derfor trenger barn at du som forelder snakker med dem om hvordan de kan sette egne grenser, og forstå og vise respekt for andres grenser.

  Les mer

 4. Alle barn i verden har de samme rettighetene ifølge FNs barnekonvensjon. Redd Barna jobber for at alle barn skal få oppfylt sin rett til å overleve, lære og være trygge. Vet du om noen som fortjener en pris for sitt arbeid med å styrke barns rettigheter?

  Les mer

 5. Bilde av Fam Irvoll - 04.07.2019

  Signert og nummerert.<br /> Printet på Munken papir<br /> Størrelse: A4<br /> 100% av inntektene går til Redd Barna<br /> Ramme ikke inkludert

  Les mer

 6. Fritid er lek, latter, tull og tøys. Fritid er mestring, samhold og vennskap. Fritid er et plaster mot utenforskap. Redd Barna vil i sommer vise hvor mye det betyr for barn å få være med på fritidsaktiviteter – gjennom en kameralinse.

  Les mer

 7. Bilde av Fam Irvoll - 04.07.2019

  Signert og nummerert.<br />Printet på Munken papir<br /> Størrelse: A4<br /> 100% av inntektene går til Redd Barna<br /> Ramme ikke inkludert

  Les mer

 8. Les mer

 9. Hvordan hadde Norge sett ut dersom barn fikk bestemme? Det får vi svaret på når Redd Barna og Nordic Screens for andre gang arrangerer et eget valg for barn.

  Les mer

 10. Basar på Årvoll - 20.06.2019

  Les mer

 11. Les mer

 12. Landingsside - 18.06.2019

  Les mer

 13. utdanningsrapport - 18.06.2019

  ingress

  Les mer

 14. Les mer

 15. TM-sms-høyne - 06.06.2019

  Les mer

 16. TM-reaktivering-nyAG - 06.06.2019

  Les mer

 17. Elever på Holte skole i Kristiansand har denne våren samarbeidet med en forfatter for å skrive egne tekster om utenforskap, særlig knyttet til muligheten for å delta på fritidsarenaen. Her kan du lese de sterke tekstene som ungdommene har skrevet.

  Les mer

 18. Barnekonvensjonens artikkel 31 gir alle barn rett til hvile og fritid, og til å delta i lek og fritidsaktiviteter, og fritt ta del i kunst og kulturliv.

  Last ned

 19. Les mer

 20. Dokument - 29.05.2019

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?