Søk

Filtrer søket på:
 1. Våre frivillige i Besøksgruppa i Trondheim jobber for at barn som har opplevd vold i nære relasjoner, skal få positive opplevelser innenfor trygge rammer. Redd Barna skal bidra til at barna får en normalisert hverdag og en aktiv fritid der mestring og moro står i fokus. De frivillige arrangerer ukentlige aktiviteter. Eksempler på aktiviteter kan være turer i skogen, aking, gårdsbesøk, matlaging og bowling.

  Les mer

 2. Besøksgruppa (Molde) - 29.05.2020

  Våre frivillige i Besøksgruppa i Molde jobber for at barn som har opplevd vold i nære relasjoner skal få positive opplevelser innenfor trygge rammer. Redd Barna skal bidra til at barna får en normalisert hverdag og en aktiv fritid der mestring og moro står i fokus. Eksempler på aktiviteter kan være turer i skogen, gårdsbesøk, bowling, teater og matlaging.

  Les mer

 3. Besteforeldregruppa jobber for at barn som har opplevd vold i nære relasjoner, skal få positive opplevelser innenfor trygge rammer. De frivillige i Besteforeldregruppa er fra 40 år og oppover, og de arrangerer lesestund, tegneverksted, sang og andre hyggelige innendørsaktiviteter sammen med barna. De bidrar også med leksehjelp ved behov.

  Les mer

 4. Frivillige i «En god nabo» får muligheten til å bli kjent med en nylig bosatt flyktningfamilie i Trondheim. Sammen finner de på hyggelige aktiviteter som å gå på tur, dra til lekeplassen i nabolaget, lage mat, besøke biblioteket, bowle osv. Målet er at barna får kjennskap til ulike aktiviteter, og mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

  Les mer

 5. I Et Naturlig Møte introduserer vi barnefamilier til positive opplevelser i naturen. Vi samarbeider med en nærskole, hvor vi inviterer med oss barn fra mottaksklassen med deres familier. I tillegg inviterer vi 4. trinnet med deres familier. Frivillige planlegger og gjennomfører 6-8 turer i året. Alle turene foregår enten på lørdag eller søndag. Vi samarbeider ofte med andre foreninger og organisasjoner på turene våre. Eksempler på turer kan være skidag med Trondheim Skiklubb, besøke åpen gård eller noe helt annet spennende.

  Les mer

 6. Lillebygruppa er et samarbeidsprosjekt vi har med Trondheim Røde Kors og en av byens nærskoler. Sammen har vi startet opp et aktivitetstilbud for barn i 5.-7.trinn. Aktivitetene startet opp i januar 2020. Aktivitetene foregår om ettermiddagene, hvor Redd Barna og Røde Kors har ansvar for den ukentlige aktiviteten annenhver gang. Vi har aktiviteter som fysisk lek, maleworkshop, dans og turer.

  Les mer

 7. Mottaksgruppa har faste, ukentlige aktiviteter for barnefamilier fra mottaket i Trondheim. Retten til en aktiv fritid er en sentral del av barnekonvensjonen, og alle barn som oppholder seg i Norge har de samme rettighetene. Mottaksgruppa i Trondheim jobber for å bidra til å normalisere en unormal livssituasjon. Gruppa arrangerer aktiviteter som kino, tur til trampolinepark eller museum, kreative aktiviteter og matlaging.

  Les mer

 8. Redd Barna Stjørdal - 29.05.2020

  Frivillige i Redd Barna Stjørdal driver med innsamling, informasjon- og kampanjearbeid. Gruppa deltar årlig på markering av FN dagen, og de er hvert år til stede på musikkforeningens nyttårskonsert for å drive innsamling. Gruppa er aktive i Redd Barnas kampanjer, og er ofte å se på stand i Stjørdal.

  Les mer

 9. Redd Barna Trondheim - 29.05.2020

  Frivillige i Redd Barna Trondheim driver med mye spennende. Gruppa følger Redd Barnas kampanjeuker, driver politisk påvirkning i tillegg til aktiviteter de selv planlegger gjennom året. Gruppa arrangerer også åpne temamøter og sosiale aktiviteter. Her er det mange muligheter for å engasjere seg, bidra og skape nye aktiviteter.

  Les mer

 10. Redd Barna Tynset - 29.05.2020

  På selveste Tynset finner du Norges eneste Redd Barna-bruktbutikk! Butikken drives av engasjerte frivillige, og omsetningen gjør det mulig å hjelpe barn i sårbare situasjoner, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. De frivillige organiserer også aktiviteter for nylig bosatte familier, samt deltar på arrangement for å øke kunnskapen om barns rettigheter.

  Les mer

 11. Innsamling - 29.05.2020

  Du kan samle inn brukte klær, bøker, filmer eller annet og sammen med andre arrangere loppemarked til inntekt for Redd Barna (og eventuelt Redd Barna gruppen der du bor). Slik bidrar du til et bedre klima både for natur og barn. Du kan også få med nabolaget ditt, dine barn eller venner til å <a href="https://www.reddbarna.no/basar/index.html" target="_new">arrangere basar</a>. Dette er en sosial, fin og morsom innsamlingsaktivitet som kommer barna til gode.

  Les mer

 12. Kampanje - 29.05.2020

  Aktivitetshåndboka 2020 er en håndbok full at ideer, informasjon og tips til hvordan du kan sette barns rettigheter på dagsorden der du bor gjennom kampanjer og aktiviteter. I boka har vi samlet eksempler på hva Redd Barnas frivillige, medlemmer og andre har gjort tidligere, enten det er å arrangere temakveld, folkemøte, festival eller skrive innlegg i lokalavisa. Hva har du lyst til å gjøre? Alt er mulig og aktivitetshåndboka er inspirasjon for å komme i gang.

  Les mer

 13. Redd Barna Averøy - 29.05.2020

  Frivillige i Redd Barna Averøy driver med innsamling, informasjon- og kampanjearbeid. Gruppa arrangerer årlig internasjonal kafe på vårparten, og nissetog med basar i jula. Gruppa er aktiv i Redd Barnas kampanjer.

  Les mer

 14. Innsamling på Kjelsås

  Les mer

 15. UD - 26.05.2020

  Den norske regjeringens ønske om å styrke den humanitære innsatsen på prioriterte områder som livsnødvendig humanitær hjelp, beskyttelse av sivile og innovasjon har resultert i nye flerårige partnerskapsavtaler med norske frivillige organisasjoner, deriblant Redd Barna.

  Les mer

 16. Kynisk markedsføring villeder mødre i fattige deler av verden til å tro at morsmelkerstatning er bedre enn amming. Dette har alvorlige konsekvenser for barns liv og helse. Les om vårt arbeid mot «pulvercowboyene» og hvordan du kan bidra til endring.

  Les mer

 17. Ungdom peker på flere problematiske sider ved bruk av pornografi, ifølge en ny Redd Barna rapport.

  Les mer

 18. SMS-fadderbidrag - 20.05.2020

  Les mer

 19. Nettvettfilmer - 19.05.2020

  Her finner du mange filmsnutter om nettvett, blant annet en film for hver nettvettregel.

  Les mer

 20. Garasjesalg

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?