Slik kan du snakke
med barn om rasisme

Politiets brutale behandling av George Floyd i USA har ført til demonstrasjoner mot rasisme, diskriminering og urettferdighet verden over
– også i Norge.

Temaet rasisme står i disse dager høyt på agendaen, men rasisme og diskriminering finnes over alt, og krenker og skader mennesker hver dag. Derfor er det viktig at foreldre og voksne vet hvordan de kan snakke med barn om diskriminering, rasisme og urettferdig behandling på bakgrunn av hudfarge, etnisitet eller religion.

Redd Barnas erfaring er at det viktigste er å være til stede for barna, ha lav terskel for å snakke om ulike tema, og vise dem at du ønsker å lytte til det de har på hjertet, det de lurer på og det de bekymrer seg for.

Redd Barna har følgende råd til hvordan du kan snakke med barn om rasisme og diskriminering:

 
Tips 1

Ta utgangs­punkt i det barnet vet og lurer på
La barnet styre samtalen. Lytt til barnet, la barnet snakke ferdig, og gi litt tid til refleksjon før du svarer. Ikke minst - lær barnet å lytte til andre. Ved at du lytter og anerkjenner følelsene til barnet vil barnet være mer mottakelig for å anerkjenne et annet barns opplevelser og følelser.

Tips 2

Vær ærlig
Si ikke usannheter eller noe du ikke kan stå inne for. Men husk samtidig at det ikke alltid er nødvendig å fortelle alt.


Tips 3

Gi fakta og forklar sammenhenger
Det er ikke forventet at du er en ekspert, men les deg opp på bakgrunnen for hendelsene i USA, hva som skjer i Norge og hva begreper som rasisme og diskriminering innebærer. Prøv å forklare disse begrepene på en måte som barnet kan forstå, for eksempel ved å utdype at rasisme er når noen «blir behandlet dårligere enn andre fordi de har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land».

Se video fra NRK: Fire grunner til at det koker i USA

Tips 4

Se opp for rykter og misforståelser
Vær klar over at barnet kan sitte med tanker som bygger på feilinformasjon, rykter, misforståelser, eller egne fortolkninger av informasjon fra media som er rettet mot voksne.

Tips 5

Ikke døm hva barnet sier
Lytt til barnets følelser – ikke fornekt dem. Ta barnet på alvor, ikke snakk bort det barnet sier eller le av det. Hvis barnet ytrer noe som er rasistisk, still barnet oppfølgingsspørsmål for å forstå bakgrunnen for at barnet sier dette, og veiled barnet på en respektfull og saklig måte.

Tips 6

Tilpass samtalen til barnets alder og utvikling
Husk at barn ofte vet og forstår langt mer enn vi voksne gjerne tror. Vær også oppmerksom på at noen barn holder tilbake og lar være å dele tankene sine selv om de egentlig ønsker å gjøre det.

Tips 7

Erkjenn det du ikke vet
Ofte kan barn stille spørsmål som voksne synes det er vanskelig å svare på. Det er lov å ikke ha svar på alt og fortelle barnet at du ikke vet. Kanskje kan dere sammen finne ut av det barnet lurer på. Samtidig finnes det ikke alltid enkle svar, og det skal også barn lære seg å håndtere. Oppmuntre barnet til å fortsette å stille spørsmål.

Tips 8

Snakk med barnet om hva som kan gjøres
... og hva som blir gjort for å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering. Del gjerne egne erfaringer eller hva du har gjort for å stå opp mot rasisme, og hva andre gjør. Anerkjenn og støtt barns egne initiativ for å kjempe mot rasisme og diskriminering.

Se konkrete tips til hvordan du kan bistå: blackhistorymonthnorway.no

Tips 9

Vær en rollemodell
... og gå foran med et godt eksempel. Barn gjør ikke som vi sier, men som vi gjør. Tenk over hvilke holdninger du selv har, og vær konsekvent på at alle mennesker og barn er like mye verdt og skal behandles rettferdig. Legg til rette for at barnet får bli kjent med et mangfold av mennesker, gjennom bøkene dere leser, filmene dere ser, eller steder dere oppsøker.

Det er viktig å være oppmerksom på at barn selv kan ha sett eller opplevd rasisme eller urettferdig forskjellsbehandling, og ta det på alvor. Når du som voksen setter ord på dette, gjør du også barnet tryggere på å gjenkjenne det, snakke om det, håndtere det og å si ifra.

Barn kan utsettes for urettmessig forskjellsbehandling, men de kan også utsette andre for det samme. Derfor trenger barn at vi voksne våger å møte dette, snakke åpent om det, lytte og veilede barnet på en respektfull måte.

Lurer du på noe eller ønsker du å få råd om hvordan du kan håndtere en konkret situasjon?

Ta kontakt med Antirasistisk senter sitt rådgivningskontor på telefon 23 13 90 00 eller 45 87 69 98 torsdager i tidsrommet 16.00-18.00, eller send en e-post til: epost@antirasistisk-senter.no. Du kan også kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet: ldo.no (kryptert kontaktskjema).

Besøk også: reddbarna.no/skole og reddbarna.no/ingenutenfor

Få oppdatering og tips fra Redd Barna

Hold deg oppdatert på Redd Barnas arbeid i Norge og verden, få fine historier, nyttige tips og viktige nyheter. Fordi barndom betyr alt.

Synes du flere burde lese dette?