Dieme (8) risikerer livet hver dag for å gå på skolen.

Hvorfor kan du lese mer om her. 

Kjemper for en framtid

Hver dag krysser Dieme (8) landegrensen mellom DR Kongo og Uganda, der han bor i en flyktningleir. Han går tilbake til Kongo, landet han flyktet fra, fordi han der får tilbud om utdanning. Som han selv sier: - Det er bedre å risikere livet for å gå på skole enn bare å bli i leiren uten noen framtidsutsikter. Se video der Dieme forteller under.

Krig, terrorisme og konflikt hindrer barn fra å gå på skolen over hele verden. Dette til tross for at det er det barna ønsker seg aller mest. Da årets fredsprisvinner Malala Yousafzai snakket til FNs hovedforsamling i juli i fjor, ga hun stemme til alle barn i konfliktrammede områder:

”I mange deler av verden, spesielt i Pakistan og Afghanistan, hindrer terrorisme, kriger og konflikter barna fra å gå på skolen. Vi er virkelig lei av disse krigene”

- Malala Yousafzai, fredsprisvinner

SPILL AV

SPILL AV

Skoler under angrep

I mange land der krig herjer er skolesystemer og andre offentlige institusjoner ødelagt. Redd Barna vet at skolegang er viktig for barn også når volden øker. Den gir trygghet og bidrar til normalisering.

Dessverre er heller ikke skolebygget trygt for alle. De siste årene er det rapportert om en økning i antall angrep på skoler, med mer enn 9500 angrep 2009-2013. I nesten 30 land har stridende parter tatt over skolebygg og anvendt dem som baser i krigføringen. Skoler blir bombet, antent og ødelagt. Barn som befinner seg på skolen, eller på skoleveien til eller fra, utsettes for overgrep, bortføringer, drap og rekruttering som soldater.

Se film under om hvordan konflikt og barnearbeid påvirker barns skolegang, og hva årets fredsprisvinnere Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi mener om saken.

Jamila (12) går på et intensivt skoleprogram i Afghanistan, for å ta igjen skolegang hun mistet under krigen.
Foto: Redd Barna/Mats Lignell

Jamila (12) går på Redd Barnas intensive skoleprogram i Afghanistan, for å ta igjen lærdom hun mistet under krigen. 

SPILL AV

Fra 2009-2013 var det minst 9500 angrep på utdanning i over 70 land:

SPILL AV

Rammer barna dobbelt

Av de 57,8 millioner barna som ikke går på skolen, lever 28,5 millioner barn i land rammet av krig og konflikt.

Syria, Nigeria og Pakistan er eksempler på land der konflikten ikke bare setter en stopper for undervisningen, men skolene i seg selv er blitt et mål for de stridende parter. Disse barna rammes dobbelt. Av overgrep og traumer. Og av mangel på læring når det unge sinnet er mest mottakelig for det. 

”Skolene ble angrepet. Mange barn døde og vi ble redde, så vi sluttet å gå. Ingen barn gikk, det var for farlig”

- Saba (13), Syria

Del budskapet

Spre ordet om hvordan skole bidrar til fred. Del på Facebook og Twitter

 
Colourful posters, drawings...

#UpForSchool
 

Hvorfor skoler angripes

Angrep på utdanning skjer i mange kontekster og av mange årsaker, men omfanget reflekterer konfliktnivået i samfunnet for øvrig. Antallet rapporterte angrep økte for eksempel sterkt etter at krigen i Syria brøt ut, der parter på begge sider anklages for å bruke skoler til krigsformål.

Colombia er omtalt som et av verdens farligste steder for lærere, med 140 drap på lærere i perioden 2009-2012. Andre steder er det studentdemonstrasjoner som er arena for drap og vold. Ekstremistgrupper som Taliban og Boko Haram har i tillegg gjort utdanning til en symbolsak og mål i seg selv. Handlingene sprer frykt og gir dem oppmerksomhet. 

Summen av årsaker frarøver 57,8 millioner barn deres rett til å gå på skolen. To spydspisser i arbeidet for å endre dette, har kjent motstanden mot barns rett til utdanning på kroppen. De kommer begge til Oslo den 10. desember for å motta sin velfortjente fredspris. 

Ei pakistansk skolejente som ble skutt i hodet, og en indisk talsperson for barnearbeidere som er blitt møtt med vold for sin standhaftighet. Både Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi holder utdanningsfanen høyt. 

Foto: OXX/Marius Haugen

Utfordringen og løsningen. For mer informasjon  last Redd Barnas rapporter: 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 og
"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Foreldre etterspør skoler i oppbyggingen av flyktningleirer. Som en far fra Kongo sa: "Hvis man venter i tre måneder blir kanskje barna rekruttert til soldater, eller utsatt for overgrep eller dør."
Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson

Foreldre etterspør skoler allerede under oppbyggingen av flyktningleirer i konflikt. Som en far fra Kongo sa: Hvis man venter i tre måneder blir kanskje barna rekruttert til soldater, eller utsatt for overgrep eller dør.

Barna velger skole

Når vi spør barna, deres foreldre og lokalsamfunnet rundt dem, er svaret alltid det samme. – Gi oss skolegang! Barn i to land rammet hardt av konflikt - Somalia og DRC Kongo - satser alt for ikke å gå glipp av skolen. Voksne og barn i en flyktningleir i Kivu, nord i Kongo ble spurt om hva de prioriterte av grunnleggende tjenester som helse, vann, mat, beskyttelse, psykososial støtte og skole. Hele 30 % svarte skole først.

Et barn som svarte mat, forklarte etterpå: - Jeg valgte mat, fordi uten mat kan man ikke gå på skolen.

”Barn trenger å gå på skole, også når landet de bor i er rammet av konflikt. Å gjøre skoler til fredssoner vil gi utdanning til millioner av barn.”

- Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna

SPILL AV

 

SPILL AV

Utdanning er positivt for fred

- Gjort på den riktige måten kan utdanning bidra til å dempe konflikt og støtte fredsbygging. Skolegang kan gi alle barn kunnskap de trenger for å klare seg, også om man lever i en konflikt, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna og en av verdens fremste forkjempere for barns rett til utdanning.

Redd Barna mener det er viktig at skolegang må være gratis og åpen for alle, den må beskytte barn og ha et relevant pensum som ikke diskriminerer grupper i samfunnet. Skoler må også forankres i lokalsamfunnet og drives slik at foreldre har innsyn. 

 

 

Foto: Redd Barna/Tanya Malott

Den 10. desember får Malala og Kailash fredsprisen for sitt arbeid for å sikre barns rettigheter. Bildet er fra besøk til Malala og Redd Barnas samarbeidsprosjekt i Jordan. 

”Vi må alle erkjenne at barneslaveri eksisterer fortsatt, i sitt verste uttrykk og form. Det er en ondskap, en forbrytelse mot menneskeheten, som vi ikke kan akseptere og som må fjernes.”

- Kailash Satyarthi, Fredsprisvinner og medstifter for Global Campaign for Education og Global Partnership for Education

SPILL AV

 

SPILL AV

Det finnes løsninger

Alt er ikke svart. På verdensbasis går 91 % av alle barn på skolen, og antall barn som ikke gjør det har blitt redusert år for år. Men for dem som lever i land rammet av konflikt, går utviklingen i feil retning. Det er disse barna Malala gir sin stemme til.

I midten av desember møtes 20 land som støtter initiativet i Genève for å lansere disse retningslinjene og skrive under på en erklæring kalt Safe Schools declaration. Den kan gjøre skoler til voldsfrie soner! Det kan føre til at millioner flere barn kan gå på en trygg skole.

Også Norge gir sin stemme til deres kamp. I sommer offentliggjorde regjeringen at Norge vil lede det internasjonale arbeidet som vil gjøre skoler til fredssoner. Det vil si at å styrke internasjonale humanitære regler slik at angrep på skolebygninger og universiteter skal ta slutt.

Du kan også gjøre noe! Skriv under oppropet #Upforschool og bli med millioner av andre i å kreve utdanning for alle barn i verden. For skoler er bygd for barn – og barn er bygd for skoler!

Foto: Redd Barna

En skole i Syria, bildet er tatt august 2014. 

"Kunnskap er veldig nyttig. Det hjelper deg"

Dieme (8) på skolebenken