SKOLEGANG SOM NYTTER
I MALAWI

Redd Barna vet at retten til utdanning handler om mye mer enn tilgangen til en skole. I «Skolegang som nytter» sikrer vi at barn fullfører skolen og lærer mens de er der. I områdene vi arbeider er det lav kvalitet på undervisningen og mange elever dropper ut av skolen før de har fullført grunnutdanningen.

Målsettingen for prosjektet er å sikre at 
barneskoleelever får god kvalitet på undervisningen.

Støtter du ikke vårt utdanningsarbeid, men ønsker å bidra? Ta kontakt med giverservice her.

Malawi

Malawi er blant verdens fattigste land og utviklingsutfordringene er store og komplekse. Til tross for at stadig flere barn begynner på skolen, er kvaliteten og innholdet i undervisningen altfor dårlig.

Barna lærer ikke grunnleggende ferdigheter og mange elever dropper ut av skolen. Dette gjør Redd Barna noe med.

 

Prosjektmål

  • Sette fokus på 120 barneskoler
  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker
  • Sørge for relevant undervisningsmateriell og lesebøker
  • Opprette lese-, skrive- og regneklubber for barna
  • Ekstra fokus på jenter, foreldreløse og barn med nedsatte funksjonsevner

Over 90 000 barn har fått bedre skolegang!

Juni 2019

De siste 4 årene har vi fått til mange gode resultater for barn i Malawi - ved hjelp av deres støtte! Målsettingen for prosjektet «Skolegang som nytter» har vært å sikre at barneskoleelever får god kvalitet på undervisningen. Vi har jobbet med 141 barneskoler og til sammen har vi nådd 91 758 barn.

Dette har vi fått til med deres hjelp

Målsettingen for prosjektet har vært å forbedre barns læring og utvikling gjennom å forbedre kvaliteten på læringsmiljøet. Sammen har vi fått til mye:

- Gitt lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker

- Sørget for relevant undervisningsmateriell og lesebøker

- Opprettet lese-, skrive- og regneklubber for barna

- Satt fokus på inkluderende og tilpasset undervisning

 

Flere barn går på skolen og har et bedre læringsutbytte

I løpet av prosjektets 4 år ser vi at flere barn begynner på skolen i prosjektområdene – en økning på 11,7 prosentpoeng siden prosjektet startet i 2015.

Det har vært en økning i andelen elever som står på lese- og skriveprøver i tredje og fjerdeklasse på skolene vi jobber med. Disse prøvene måler barnas ferdigheter i både engelsk og Chichewa, som er de offisielle språkene i Malawi. Vi ser at flere fjerdeklassinger består leseprøvene i både engelsk (4.3 % flere enn ved prosjektstart) og chichewa (52,1 % flere enn ved prosjektstart). Blant tredjeklassinger er fremgangen noe svakere. Både tredje- og fjerdeklassingene i prosjektområdet presterer også bedre i regning (42,6% økning og 58,3% økning siden prosjektstart).

Skolebarn Malawi
Marlita, 16, is in Grade 6. She uses a wheelchair as her legs are paralysed because she was hit by a scooter when she was younger. She attends school in Chididi, Malawi. She says:

"I love school, but it poses major challenges for me. It is difficult to get to and from school. The road from home to school is two kilometers, and I depend on a friend pushing the wheelchair. But when he is sick or not going to school or do not want to help me, I have to stay at home. It is also difficult in the rainy season, because the wheelchair can be stuck in the mud. My parents are very poor and have no money to repair the wheelchair. Because of that, I am very careful with it. If it falls apart or is damaged, I have to quit school. I got the wheelchair two years ago, because I had become so heavy that my parents had trouble carrying me to and from school. I got it from a humanitarian organisation.

I can’t participate in as many activities at school; not into sports and that kind of stuff, and this is sad. But the children’s club is very nice. Here I've learned about my rights, for example that I have the right to go to school. Some of the other students at school tease me, and that they are not entitled to do. But teachers are kind.

I like school very much, although there are some classrooms I do can’t get into. Next year I’ll have problems entering the classroom of grade 7. Going to the toilet is also a big problem. But I'd really like to get an education. I would like to be something that allows me to help others, like nurse. Therefore I try to get to school every day.

My legs are paralysed because I was hit by a scooter when I was a child. When I'm home I put the chair aside. I crawl at the floor and push myself around in the house, helping my mum with different work in the house."
Foto: jonas Gratzer

Opplæring av lærere gjør en forskjell

Vi har jobbet mye med opplæring av lærerne, med fokus på undervisningsteknikker i lesing, skriving og regning og har hatt et mentorprogram hvor lærere kan lære av hverandre. 724 lærere i prosjektområdene har fått opplæring i pedagogiske undervisningsmetoder i lesing og regning, inkludert metoder for å legge til rette for elever med spesielle behov.  528 lærere fikk støtte via mentorprogrammet. Dette nytter. Stadig flere lærere ved prosjektskolene har tatt i bruk elevsentrerte undervisningsmetoder og mange bruker sanger, gruppearbeid, spill og interaktive metoder for å stimulere elevenes læring. 19 % flere lærere tar i bruk inkluderende læringsmetoder slik at barn med lærevansker kan få større utbytte av undervisningen. I tillegg har lærerne fått opplæring i å utvikle godt undervisnings- og læringsmateriell av lokalt tilgjengelige ressurser. At flere elever nå har tilgang til godt materiell bidrar til at de får mer ut av undervisningen.

Læringsklubber

Læringsklubbene for barn har hatt en god effekt på læringen, da barna har hatt et sted å gjøre lekser sammen og hjelpe hverandre utenom skoletid. Klubbene har også vært et sted hvor barn med lærevansker har fått ekstra støtte.  Flere elever engasjerer seg også gjennom barneledede grupper som spiller en viktig rolle for å få et godt skolemiljø og å øke barns deltakelse i skoleprosesser, hindre fravær og elever som dropper ut, samt skape bevissthet og engasjement for barns rettigheter.

Lokalsamfunnet engasjerer seg i skolene

Ved alle skolene vi har jobbet med i prosjektet tar foreldrene og lokalmiljøet nå en mer aktiv del i planlegging, beslutninger og aktiviteter for å forbedre utdanningen for barna. Lokalsamfunnets engasjement er veldig viktig for å fortsette den gode utviklingen med å bedre barnas skolegang og fremtidsmuligheter.Tusen takk for at dere gir barn i Malawi muligheten til å gå på skolen og få undervisning av god kvalitet!

Følg prosjektet

Under finner du en oversikt over noen av de viktigste milepælene i prosjektet så langt.