SKOLEGANG SOM NYTTER
I MALAWI

Redd Barna vet at retten til utdanning handler om mye mer enn tilgangen til en skole. I «Skolegang som nytter» sikrer vi at barn fullfører skolen og lærer mens de er der. I områdene vi arbeider er det lav kvalitet på undervisningen og mange elever dropper ut av skolen før de har fullført grunnutdanningen.

Målsettingen for prosjektet er å sikre at 
barneskoleelever får god kvalitet på undervisningen.

Støtter du ikke vårt utdanningsarbeid, men ønsker å bidra? Ta kontakt med giverservice her.

Malawi

Malawi er blant verdens fattigste land og utviklingsutfordringene er store og komplekse. Til tross for at stadig flere barn begynner på skolen, er kvaliteten og innholdet i undervisningen altfor dårlig.

Barna lærer ikke grunnleggende ferdigheter og mange elever dropper ut av skolen. Dette gjør Redd Barna noe med.

 

Prosjektmål

  • Sette fokus på 120 barneskoler
  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker
  • Sørge for relevant undervisningsmateriell og lesebøker
  • Opprette lese-, skrive- og regneklubber for barna
  • Ekstra fokus på jenter, foreldreløse og barn med nedsatte funksjonsevner

JOHN FIKK DRØMME­JOBBEN TIL SLUTT

Februar 2019

John Mulatho er 35 år gammel og lærer for tredjeklasse ved Mphete barneskole i Malawi. Han begynte som lærer i 2012, etter to års lærerutdannelse ved Lilongwe Teachers Training College. Helt siden han var liten gutt har John drømt om å bli lærer, men drømmejobben ble helt annerledes enn han hadde forestilt seg.

– De tre første årene var et mareritt. Jeg hadde ikke nok kunnskap om hvordan jeg skulle legge opp undervisningen. Jeg følte at timene mine var kjedelige og lite effektive. Elevene
syntes ikke miljøet i klasserommet var interessant og motiverende. Resultatet var at mange av elevene mine var lite engasjert og hadde høyt fravær.

John forteller at elevene hadde et gjennomsnittlig fravær på hele 55% i skoleåret 2014/2015. Mer enn halvparten av elevene måtte gå skoleåret på nytt fordi de ikke besto avsluttende prøver. At det i tillegg var mangel på materiell og godt læringsmiljø gjorde ikke saken bedre.

– Det var stor mangel på ressurser, både menneskelige og finansielle. Lokalsamfunnet var lite engasjert, og regionale ledere viste liten interesse for å bidra med økonomisk støtte til skole og utdanning. Samarbeid mellom skolen, lærere og lokalsamfunnet var fullstendig fraværende.

I 2015 startet Redd Barna prosjektet «Quality Learning Accountability» (QLA) i samarbeid med lokale partnere. Gjennom prosjektet fikk lokale lærere opplæring i god og effektiv undervisningspraksis, slik at de kunne gi elevene best mulig kvalitet på undervisningen. I tillegg fikk lærere og lokalsamfunnet opplæring i hvordan de kunne produsere godt undervisnings- og læringsmateriell av tilgjengelige ressurser.
Lærerne utviklet og brukte interaktive undervisningsmetoder. John endret måten han underviste på, og tok i bruk interaktive aktiviteter som hjelper elevene å oppleve læring på varierte, interessante og positive måter.

– Jeg la fullstendig om på måten jeg underviste på. Nå involverer jeg elevene gjennom sanger, rollespill, ordtak eller andre interaktive aktiviteter. Det er slutt på bare å stå oppe ved tavlen og snakke.

John begynte i tillegg å oppmuntre elever med forskjellige evner til å jobbe sammen i små grupper. Videre sørget han for at det ble hengt opp plakater og annet materiell i klasserommet som gjør miljøet attraktivt og stimulerende for læring.

– Prosjektet har forandret alt både for elevene og meg. Nå er medlemmer av lokalsamfunnet engasjert i hva som skjer på skolen. Elevenes foreldre har blitt opptatt av hva barna deres faktisk lærer på skolen, og skjønner at barna trenger et godt læringsmiljø for at de skal like å gå på skolen. I dag ligger fraværet på 2% og det skjer nesten aldri at en elev må gå skoleåret på nytt. Men det beste er at jeg nå virkelig har drømmejobben!

Tusen takk for at dere gir barn i Malawi muligheten til å gå på skolen og få undervisning av god kvalitet!

Følg prosjektet

Under finner du en oversikt over noen av de viktigste milepælene i prosjektet så langt.