Ingen utenfor
Skap gode vennskap Skap gode vennskap

Skap gode vennskap

Diskusjonskortene Skap gode vennskap! er ment å være et enkelt verktøy som kan tas raskt frem og brukes i klassen for at elevene skal få diskutere aktuelle problemstillinger og temaer som vennskap, mobbing, nettvett og utestengelse fra lek. Målgruppen er 1.-4. trinn, men flere av kortene kan være aktuelt å bruke på mellomtrinnet også.

Diskusjonskortene skal bidra til at elevene kan øve seg på hvordan de kan håndtere ulike situasjoner, og at de selv kommer med forslag til løsninger som de tror vil skape trivsel og et trygt og godt klassemiljø.

Om verktøyet:

For: 1. – 4. trinn

Tema: Vennskap, inkludering, språkbruk, mobbing, nettvett, trygt skolemiljø

Når elevene arbeider med eksempelhistorier og ser situasjonene fra andres perspektiv, blir de bedre rustet til å gjenkjenne og håndtere lignende situasjoner som oppstår i egen hverdag.

Her finner du nedlastbare filer med lærerveiledning og diskusjonskort:

Her finner du lydfiler av eksempelhistoriene på:

Bokmål

1. Hvordan vil vi ha det i klassen?
(tilpasset 1.trinn)
1. Hvordan vil vi ha det i klassen?
(tilpasset 2.-4.trinn)
2. Hvordan samarbeider vi godt?
3. Hvordan snakker vi godt sammen?
4. Skal vi leke sammen?
5. Konflikt i friminuttet?

6. Ta meg med!


7. Ikke plag kameraten min!
8. Si ifra!

9. Hvordan skaper vi mindre støy i timene?
10. Den bråkete gangen

11. Hvordan være en venn på nett?

12. Ikke send vonde meldinger
13. Kan bildet deles videre?
14. Gaming, joining og leaving

Nynorsk

1. Korleis vil vi ha det i klassa? (tilpassa 1.klasse)
1. Korleis vil vi ha det i klassa? (tilpassa 2.-4.klasse)
2. Korleis samarbeider vi godt saman?
3. Korleis snakker vi godt saman?
4. Skal vi leike saman?
5. Konflikt i friminuttet

6. Ta meg med!


7. Ikkje plag kameraten min!

8. Sei ifrå!

9. Korleis skapar vi mindre støy i timane?
10. Den bråkete gangen

11. Korleis vere ein ven på nett?

12. Ikkje send vonde meldingar

13. Kan ein dele biletet vidare?
14. Gaming, joining og leaving

Nordsamisk

1. Mo mii háliidat luohkás galgá leat? (1. ceahkit)
1. Mo mii háliidat luohkás galgá leat? (2. – 4. ceahkit)
2. Mo mii ovttasbargat bures ovttas?
3. Mo mii háleštat bures ovttas?
4. Galgat go mii stoahkat ovttas?
5. Riidu bottus


6. Váldde mu mielde!


7. Ale biegut mu ustiba?

8. Dieđit!

9. Mo sáhttit mii geahpedit rieja tiimmain?
10. Rieddjás feaskkir


11. Mo leat ustit neahtas?

12. Ale sádde fasttes dieđuid

13. Sáhttá go gova juogadit?
14. Gaming, joining ja leaving

Vi takker Utdanningsdirektoratet for støtte til denne ressursen.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]