I katastrofesituasjoner får Redd Barna får ofte henvendelser fra barn i som ønsker å hjelpe barn. I tillegg får vi henvendelser fra voksne som lurer på hvordan de skal møte barns spørsmål om hva som har skjedd. Vår erfaring er at det er viktig for ansatte i barnehager og skoler å sjekke om barn har fått med seg hva som har skjedd. Det er bra å bruke tid på å forklare og snakke med ungene.

Her kan du laste ned vår veileder for hvordan du snakker med barna som pdf.

Foto: Redd Barna

Hva skjer i en katastrofesituasjon?

Katastrofer oppfører seg litt forskjellig. Mens naturkatastrofer kan gjøre stor skade over natta, vokser ofte kriger seg større over lengre tid. Et eksempel på en katastrofe som rammet mange er tyfonen Haiyan på Filippinene i november 2013. 

En tyfon er en sterk storm som gjør at hus, butikker, skoler og andre bygninger raser sammen, og det blir ofte flom i tillegg. Mange mennesker mistet hjemmene sine, tusenvis ble skadet, og noen ble også blitt drept. Når et sånt uvær legger seg, står det igjen mange mennesker som trenger hjelp. Her kan vi bidra. 

I Syria har det vært krig siden 2011. Her har flere millioner mennesker flyktet hjemmefra, både til naboland og inne i Syria. Når man flykter, må tingene ofte ligge igjen, og familier må kanskje dra til land der de ikke kan språket eller vet hvor skolen er. Her kan vi bidra.

Hva gjør Redd Barna for å hjelpe?

Både i krig og naturkatastrofer deler Redd Barna ut vann, mat, klær og medisiner. Redd Barna oppretter også ofte steder hvor folk kan sove og få det de trenger for å overleve. Medisiner er ekstra viktig når mange er skadet, og sykdommer oppstår oftere når folk ikke har rent vann og mat. 

Vi lager trygge lekeplasser til barna 
Barn trenger et sted hvor de kan være trygge, leke sammen og snakke med noen voksne. Når vonde ting skjer er det godt å kunne snakke med noen om det. Det kan også være bra å leke slik at barna ikke bare tenker på det vonde. Når husene og veiene er ødelagt kan det være utrygt å være ute, men på Redd Barnas lekeplasser er det trygt.

Vi hjelper barn med å finne igjen familien 
Mange har mistet familien sin i kaoset under tyfonen. Redd Barna registrer barn og voksne, og prøver å finne de som er i familie med hverandre.

Skolegang 
Siden skoler ofte blir ødelagt, eller brukt som midlertidige bosteder, lager Redd Barna ofte egne skoler hvor barna kan komme for å lære. På den måten mister ikke barna muligheten til å fortsette med skolen selv om skolene har rast sammen, og alt utstyr er ødelagt.

Hva kan du gjøre?

Mange barn holder basar, eller starter egne innsamlinger, for ting de bryr seg ekstra om. Se hvordan du holder basar her >  

Du kan også starte din egen innsamling. Her kan venner og kjente bli med deg å dele innsamlingen. Eira valgte for eksempel å ønske seg penger til skole til andre i bursdagsgave!