Gruppa arrangerer hvert år «Jul på Brekke» hvor de selger mat og materiell til inntekt for Redd Barna, men også andre deler av året driver de med slik type aktivitet. I tillegg er de aktive i nasjonale Redd Barna-kampanjer slik som «Jeg er her». Her bidrar de med alt fra stand, utstillinger, folkemøter, foredrag og appeller til innlegg i aviser, lokalradio og TV.

Gruppa holder jevnlige møter for å sikre opplæring og utvikling av organisasjonen, deltar på regionale og nasjonale møter og seminarer. I tillegg er de aktive på sosiale medier for å fronte Redd Barna sitt arbeid.

Har du lyst til å engasjere deg i Skien? Ta kontakt med regionkontoret.