Målsetting med prosjektet er å kople frivillige med bosatte asylsøkere, slik at de kan bli bedre kjent med aktiviteter, arrangementer, hverdagsliv, friluftsliv etc. Filosofien til Kulturvenn er; Ta med en til på det du ellers pleier å gjøre.

I tillegg til Kulturvenn har vi sommålsetting å delta på Redd Barnas nasjonale kampanjer og markere dem på ulike vis; Redd Barna uka på våren og den årlige Forstyrringsuka på høsten.

I løpet av året deltar vi, så sant vi er folk nok, på ulike arrangementer som; BDO mila, Barnas verdensdager, aktuelle arrangementer ved bydelshusene og Jul i Brekkeparken.

Det er et stort behov for nye og gamle engasjerte medlemmer som ønsker å bidra, slik at vi kan makte å fortsette det viktige arbeidet.

Vi ønsker å fremstå som en aktiv, engasjert og synlig organisasjon i bybildet!

Besøk gjerne vår facebookside: Redd Barna Skien hvor vi opplyser om, og inviterer til møter, arrangementer og ulike aktiviteter. Der finnes også et innholdsrikt billedarkiv som gir et godt inntrykk av aktivitetene våre.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål!

Kontaktperson: Anne Vad tlf. 91 78 14 89