I henhold til personopplysningsloven offentliggjør Redd Barna hvordan organisasjonen behandler personopplysninger:

I henhold til lovens § 8 som omhandler vilkår for å behandle personopplysninger, behandles opplysningene for å oppfylle avtale med støttespiller (medlemsavtale, fadderavtale o.l.), oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser samt opprettholde et register over våre støttespillere for å oppfylle vårt formål.

Redd Barna behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia (navn, adresse, telefonnummer og liknende) oppbevarer vi informasjon om bidrag som er gitt. Redd Barna oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utfører løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.

Redd Barna benytter navn og adresse til markedsføringsformål. Vi oppdaterer adresser mot dem som har registrert seg i Reservasjonsregisteret (gjelder dem som ikke har løpende avtaler hos oss). For dem som har løpende avtaler, for eksempel fadderavtaler, registreres reservasjon hvis personen kontakter Redd Barna og ber om dette.

Redd Barnas digitale app'er – "Redd Barna - Bli med på en interaktiv reise ut i felt" og "Adia fyller hodet med smarthet" – samler ikke personlig informasjon om brukeren. Det er ingen data som blir overført eller lagret.

Alle personer Redd Barna har registrert, kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og hvordan vi benytter dem. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss. Vi vil med dette sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Ved spørsmål, vennligst kontakt giverservice tlf 22 99 09 00, eller per e-post giverservice@reddbarna.no.