Leksehjelpen på Ruseløkka skole er et tilbud i regi av Redd Barna for elever fra 1. til 3. trinn i grunnskolen. Noen av barna har bodd i Norge så lenge de kan huske og har hatt all skolegang her, mens andre har kommet på et senere tidspunkt.

Felles for mange av barna er at de trenger litt ekstra oppfølging med lekser, særlig i norsk og matematikk. Redd Barna har et godt samarbeid med Frisklivssentralen i Oscarsgate, hvor vi er så heldige å få låne lokaler til leksehjelpen.

Her har vi tilgang til både kjøkken, spiseplass, og et stort rom tilpasset lek og dans. Ansatte ved Oscar er dessuten svært behjelpelige med å handle inn og tilrettelegge for at tiden vår der skal være mest mulig effektiv.

Foto: Redd Barna
Leksehjelp først - dans etterpå!

Lekser og dans

Hver tirsdag kl.16.30 henter frivilliggruppen elevene på Ruseløkka skole for å gå opp til Oscar Frisklivsentral i Homansbyen hvor vi tilbringer to timer sammen. Aller først spiser vi litt enkel mat, før vi jobber med hjemmelekser og andre oppgaver tilpasset hvert klassetrinn. Elevene har ikke alltid like mye lekser på såpass lave klassetrinn, men de har alle behov for lesetrening så det er noe vi bruker tid på.

Siste del av tiden er satt av til dansing, hvor vi er så heldige å få hjelp av en danseinstruktør. Dette er for mange av barna timens høydepunkt og de blir veldig ivrige så snart musikken settes på.

I juni hadde vi sommeravslutning med alle frivillige, barna og deres foreldre. Noen av mødrene disket opp med fantastiske somaliske retter og resten av ettermiddagen gikk med til lek og dans. Dette ble en veldig bra avslutning på et fint semester.

Foto: Redd Barna
Dansing blir for mange av barna kveldens høydepunkt.

Å jobbe som leksehjelp

Å være leksehjelp for de yngste barna innebærer altså mer enn bare dedikert jobbing med lekser. Det er i vel så stor grad en øvelse for barna i sosialisering, hvor vi har fokus på manerer og oppførsel i samspill med andre. Arbeidet som frivillig er både krevende og utrolig givende. Tiltaket er blitt populært på Ruseløkka skole og det er gledelig å se at barna setter stor pris på ettermiddagene vi tilbringer sammen.

Vil du være leksehjelper? Ta kontakt med regionkontoret!